SOFT-BIT-Rzetelna Firma

25 lat doświadczeń na rynku urządzeń fiskalnych

 

 • Do każdego urządzenia fiskalnego kalkulator Sharp w prezencie
środa, 06 czerwiec 2018 18:43

Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zwrot ulgi przysługującej przedsiębiorcy w momencie zakupu kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej

 

 

Przedsiębiorcy, którzy zostają zobowiązani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów do zainstalowania kasy fiskalnej do prowadzenia sprzedaży detalicznej (na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych), czy też tacy, którzy instalują kasy fiskalne lub drukarki fiskalne bez takiego zobowiązania mogą liczyć na zwrot pewnej kwoty z tego tytułu.

 

W tym miejscu pragnę przybliżyć zasady uzyskania takiego zwrotu.

Każdy przedsiębiorca, który zacznie rejestrację poprzez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne posiada prawo do zwrotu określonej kwoty w wypadku dopełnienia określonych formalności. Zapisane to zostało w ustawie o podatku od towarów i usług.

W myśl tych zapisów przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie poprzez kasy fiskalne w obligatoryjnych dla nich terminach mają prawo odliczenia od tego podatku wartość kwoty, którą wydali na kupienie każdej z kas fiskalnych zgłoszonych na dzień zaistnienia zobowiązania w wysokości 90% wartości netto takiej kasy. Natomiast nie więcej, niż 700 zł.

 

W celu uzyskania takiej wartości zwrotu przedsiębiorca musi spełnić poniższe warunki:

 1. Powiadomić właściwy sobie Urząd Skarbowy nie później, niż dzień przed fizyczną aktywacją modułu fiskalnego jego kasy fiskalnej stosownym wnioskiem, w którym należy podać liczbę instalowanych urządzeń fiskalnych, adres ich użytkowania
  i datę rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży detalicznej.
 2. Uaktywnić moduł fiskalny (zafiskalizować kasę fiskalną), nie później niż przed pierwszą sprzedażą do klienta detalicznego.
 3. Złożyć w terminie do 7 dni od daty aktywacji modułu fiskalnego jego urządzenia fiskalnego do właściwego sobie Urzędu Skarbowego tzw. dokumenty pofiskalne,
  w których znajdują się wszystkie dane jego jako podatnika, oraz dane jego kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej, łącznie z miejscem, gdzie takie urządzenie będzie się znajdowało. Takie dokumenty musi również złożyć serwis, który będzie przedsiębiorcy aktywować moduł fiskalny.
 4. Urzędy wymagają również potwierdzenia zapłaty za zakupione urządzenie fiskalne

 

Reguły te zostały precyzyjnie określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w temacie odliczenia i zwroty pieniędzy wydanych na zakup kasy fiskalnej.

Natomiast istotnym aspektem jest, że przedsiębiorcy, którzy montują tylko jedno urządzenie fiskalne mogą to zrobić na formularzu związanym z miejscem instalacji, w przypadku, kiedy został on złożony do właściwego Urzędu Skarbowego w obligatoryjnym terminie. Nie posiadają oni zobowiązania do przedkładania oddzielnego zawiadomienia.

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż inaczej przebiega zwrot za kasę fiskalną dla podatników będących VAT-owcami, a inaczej dla nie będących VAT-owcami.

 

W wypadku przedsiębiorców, którzy są VAT-owcami wygląda to w następujący sposób.

 

Posiadają oni sposobność odliczenia zwrotu za zakupienie urządzenia fiskalnego nie wcześniej jednak, aniżeli w deklaracji VAT za okres, w którym zaczęli prowadzić rejestrację sprzedaży detalicznej poprzez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne.

Ważnym elementem w tym wypadku jest także wartość, którą możemy odliczyć w deklaracji.

Jeżeli:

 1. wartość podatku, który należy wpłacić do US jest równa czy też większa od przysługującej nam wartości zwrotu za kupienie urządzenia fiskalnego, wówczas przedsiębiorca ma prawo jednorazowo odliczyć pełną kwotę w jednej deklaracji,
 2. wartość podatku, który należy wpłacić do US jest mniejsza niż przysługujący nam zwrot za kupienie urządzenia fiskalnego – przedsiębiorca ma prawo odliczyć jedynie kwotę zwrotu do wartości podatku podlegającego wpłacie do US, pozostałą cześć ulgi może odliczyć w następnych deklaracjach,
 3. u przedsiębiorcy zaistniała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym – wówczas przedsiębiorca ma prawo ubiegać się w danej deklaracji VAT o przesłanie na konto bankowe zwrotu za zakuh5kasy fiskalnej w wysokości :

 4. równowartości 25% wartości przysługującej do zwrotu, natomiast nie więcej, niż 175 zł, w sytuacji, kiedy przedsiębiorca rozlicza się z VATu miesięcznie,

 5. równowartości 50% wartości przysługującej do zwrotu, natomiast nie więcej, niż 350 zł, przy rozliczeniach kwartalnych.

 

Uwaga! Przedsiębiorca, który realizuje usługi taksówek osobowych i który rozlicza się na podstawie ryczałtu 3%, ma prawo odliczyć w danym okresie rozliczeniowym tylko taką wartość ulgi związanej z zakupem kasy fiskalnej, jaka przypadałaby do wpłaty do US.

 

W wypadku przedsiębiorców, którzy nie są VAT-owcami wygląda to w następujący sposób.

W celu otrzymania ulgi dotyczącej kupna kasy fiskalnej zobligowani są do złożenia wniosku do właściwego sobie Urzędu Skarbowego. W ww. wniosku, jak również dołączonych załącznikach w zgodzie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących powinny się znajdować:

 1. imię i nazwisko lub nazwa podatnika,
 2. dane adresowe,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Wymagane przez Ministerstwo Finansów załączniki:

 1. dane określające imię i nazwisko, czy też nazwę firmy, która będzie serwisować kasę fiskalną przedsiębiorcy i która ufiskalniła jego kasę fiskalną,
 2. oryginał faktury, która potwierdzi kupno kasy fiskalnej oraz potwierdzenie zapłaty całej należności za urządzenia,
 3. numer rachunku bankowego przedsiębiorcy, na który ma zostać przelana wartość ulgi dotyczącej się kupionego przez przedsiębiorcę urządzenia fiskalnego.

UWAGA! Przedsiębiorca, który realizuje usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi składany wniosek o zwrot za zakup kas fiskalnych musi uzupełnić danymi:

 1. numerem licencji na realizowanie transportu drogowego taksówką,
 2. numerem rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zamontowano kasę fiskalną,
 3. fotokopię świadectwa ponownie wykonanej taksometru, który będzie pracować z kasą fiskalną o zastosowaniu specjalnym służącą do rejestrowania sprzedaży przy wykonywaniu powyższych usług, w tym także zintegrowanego w jednej obudowie
  z kasą.

 

Czytany 161 razy Ostatnio zmieniany środa, 02 listopad 2022 11:52
Copyright © 2007-2023 Kasy i drukarki fiskalne, sprzedaż, serwis, obsługa. All rights reserved.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się do swojego konta