25 lat doświadczeń na rynku urządzeń fiskalnych

 

Rozporządzenia i ustawy

Rozporządzenia i ustawy (9)

DZIENNIK USTAW


RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 listopada 2023 r. 

Poz. 2605 

 

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)

 


z dnia 24 listopada 2023 r.

 


w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

 Na podstawie art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852) zarządza się, co następuje:

 

DZIENNIK USTAW


RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 czerwca 2020 r.

Poz. 1059

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

 

Na podstawie art. 145b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106   i 568) zarządza się, co następuje:

DZIENNIK USTAW

 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Warszawa, dnia 30 maja 2020 r.

Poz. 965

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia 29 maja 2020 r.

 

w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

 

Na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) zarządza się, co następuje:

§1. Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania mogą być używane przez podatników w odniesieniu do następujących czynności:

DZIENNIK USTAW

 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Warszawa, dnia 29 maja 2020 r.

Poz. 957

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia 26 maja 2020 r.

 

w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania2)

 

Na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) zarządza się, co następuje:

DZIENNIK USTAW

 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Poz. 820

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

 

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Dz. U. 2019 poz. 675

 

U S T A W A

 

z dnia 15 marca 2019 r.

 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Poz. 2519

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)

 

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia  11 marca  2004 r.  o podatku  od  towarów  i usług  (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 2174, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 marca 2018 r

Poz. 635

 

ROZPORZĄDZENIE   MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 marca 2018 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

 

        Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) zarządza się, co następuje:

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r.

Poz. 1544

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Copyright © 2007-2024 Kasy i drukarki fiskalne, sprzedaż, serwis, obsługa. All rights reserved.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się do swojego konta