25 lat doświadczeń na rynku urządzeń fiskalnych

 

Płatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

W związku z koniecznością dostosowania do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdą w życie z dn. 25.05.2018, dokonana została w dniu 24.05.2018 nowelizacja niniejszego regulaminu.  

Soft-Bit zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Soft-Bit i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Soft-Bit obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie

http://www.soft-bit.pl/polityka-prywatnoci.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Soft-Bit nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Soft-Bit oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Soft-Bit.

Definicje

Strona internetowa pod adresem fiskalnekasy.com wraz z wszystkimi podstronami oraz poddomenami, na której Administrator oferuje Produkty i Usługi na rzecz Użytkownika.

Produkt / Usługa: należy przez to rozumieć oferowane w ramach Sklepu produkty, włączając w to dostęp do konta internetowego.

Administrator: SOFT-BIT sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Chorzowskiej 44b o numerze NIP 5732907860, REGON 381902813, KRS 759939,  właściciel, firma zarządzająca oferująca Produkty w ramach Sklepu.

osoba lub podmiot składający oświadczenie woli oraz dobrowolnie zamawiający Produkty / Usługi w ramach Sklepu, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia świadczenia Usług przez Administratora.

Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Klienta na zawarcie umowy związanej z zakupem Produktu / Usługi oferowanej przez Sklepu. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Sklepu oraz jego opłacenie.

§1.

Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu, administrowanych przez Administratora i odnoszących się do niniejszej Polityki Prywatności. W poniższym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, jak również o prawach podmiotów do danych z tym związanych.

§2.

Administratorem danych jest SOFT-BIT sp. z o.o. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.

§3.

Soft-Bit – administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§4.

Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane w zgodzie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy dane podane dobrowolnie przez Klienta na potrzeby realizacji zamówienia, utworzenia konta w Serwisie.

§5.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w poniższych celach:
– realizacji zamówień w ramach Sklepu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
– marketingu własnych produktów lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże następstwem niepodania danych osobowych będzie niemożność zrealizowania zamówienia w ramach Sklepu. W celu zrealizowania zamówienia w ramach Sklepu, niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia, w związku z czym konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do wystawienia faktury VAT, adres do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP.

Możliwa jest sytuacja, kiedy dane osobowe Klienta mogą zostać przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klienta mogą zostać również  przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w celu zrealizowania w ramach Sklepu zamówień na rzecz Klienta, to jest firmom realizującym wysyłkę zamówionych produktów (Poczta Polska, przesyłka kurierska), czy też operatorom szybkich płatności on-line.

§6.

Z powodu przetwarzania danych osobowych Klienta, przysługują Klientowi podane poniżej  prawa:

– W każdym momencie Klienta ma prawo wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie ma prawo tyczyć się wyznaczonego celu przetwarzania, jednak ma prawo tyczyć się również wszystkich celów przetwarzania.
– Wycofanie zgody wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Klienta będzie całkowicie usunięte i w tym momencie dane osobowe przestaną być przetwarzane przez Administratora.
– Klient ma prawo zakwestionować przetwarzanie danych tak w całości jak i w wyznaczonym przez Klienta celu.
– Klient posiada prawo do wglądu, jak również zmiany swoich danych osobowych.
– Klient ma prawo wymagać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
– Klient posiada prawne umocowanie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli stwierdzi, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Adres, pod jakim jest możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu zmiany, usunięcia lub uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych: SOFT-BIT sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44b, czy też pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§7.

Dane osobowe przechowywane są przez Administratora do czasu usunięcia konta Klienta w Sklepie. Usunięcie konta ma prawo zaistnieć na żądanie, jak również w wypadku wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta, czy też zażądania przez Klienta usunięcia danych osobowych.

W systemie Administratora pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta operacjach zakupu, których przechowywanie powiązane jest np. z przysługującymi Klientowi roszczeniami, jak również w nawiązaniu do obowiązujących przepisów prawa.

§8.

Administrator stosuje pliki typu cookie, czy też podobne małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki tego typu są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości Usług oraz zwiększania zadowolenia naszych Klientów dzięki przechowywaniu ich preferencji. Pliki cookie wykorzystywane są do następujących celów: utrzymanie sesji Klienta, przywrócenie sesji Klienta, zapamiętanie zawartości koszyka, zapamiętanie numeru ostatnio przeglądanej oferty.

– Facebook (facebook.com)
– Google Analytics (google.com/analytics)
– firm kurierskich

Klient w dowolnym momencie posiada możliwość wyłączenia, czy też przywrócenia opcji gromadzenia plików cookie dzięki zmianie ustawień w przeglądarce internetowej.

§9.

Zamawianie usług i produktów (kas fiskalnych, drukarek fiskalnych, innych urządzeń, czy też innych produktów) oferowanych przez Soft-Bit wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

§10.

Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Soft-Bit rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Soft-Bit.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Soft-Bit.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

§11.

Dane osobowe podane na serwisach należących do Soft-Bit przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, 

odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Soft-Bit nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

§12.

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Soft-Bit i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Soft-Bit nie podlegają Polityce Prywatności.

§13.

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Soft-Bit.

W przypadku pytań proszę pisać:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.soft-bit.pl

§14.

Soft-Bit powstał, aby udostępnić wielu klientom dostęp do markowego sprzętu (np. kasy fiskalne, drukarki fiskalne, drukarki etykiet, czytniki kodów kreskowych, itp) w bardzo atrakcyjnych cenach, oraz aby oferować klientom usługi na najwyższym poziomie realizacji, oraz wszelkiego rodzaju pomoc w przy instalacji sprzętu (dotyczy sprzętu, który w swojej ofercie posiada usługę instalacyjną / wdrożeniową) . Mimo, że Soft-Bit prezentuje praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co dajemy. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte w Soft-Bit artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z polityką Soft-Bit i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opiniami Soft-Bit.

Soft-Bit nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie Soft-Bit przykłada sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, nie może odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Copyright © 2007-2024 Kasy i drukarki fiskalne, sprzedaż, serwis, obsługa. All rights reserved.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się do swojego konta