Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Wyświetlenie artykułów z etykietą: drukarki fiskalne Zabrze
środa, 16 maj 2012 11:39 Dział: INTERPRETACJE PRAWNE

Czy osobie fizycznej mogę wystawić tylko paragon bez faktury?

Czy jeśli klientem będzie osoba prywatna, z którą zostanie zawarta umowa ustna na usługę montażową opodatkowaną stawka 8%, to czy Zainteresowana może wystawić tylko paragon fiskalny bez faktury VAT (jeżeli klient nie podał swoich dokładnych danych do faktury)...

Według pani Ireny, można wystawić tylko paragon fiskalny bez faktury VAT (jeżeli klient nie podał swoich dokładnych danych do faktury).

piątek, 13 kwiecień 2012 11:37 Dział: INTERPRETACJE PRAWNE

Jak długo mam trzymać zapisane, papierowe rolki z kasy fiskalnej?

Czy w odniesieniu do sprzedaży zrealizowanej przez osobę wnioskującą poprzez kasy fiskalne przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (tj. sprzedaży dokonanej przed 1 grudnia 2008r.) może stosować okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych na nośniku papierowym wskazany w § 19 ust. 1 rozporządzenia, tj. okres dwóch lat licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż...

środa, 11 kwiecień 2012 13:03 Dział: INTERPRETACJE PRAWNE

Opłaty targowe poprzez kasy fiskalne

Czy pobierane przez Spółkę opłaty targowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zainteresowanym, a Urzędem Miasta na pobór opłat targowych może rejestrować poprzez kasy fiskalne po zmianie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w szczególności art. 111 ust. 3a pkt 7 przedmiotowej ustawy...

środa, 04 kwiecień 2012 11:34 Dział: INTERPRETACJE PRAWNE

Jak mam dokonać zwrotu fiskalnego nie posiadając oryginału paragonu, jak ma zaksięgować zwrot towaru?

Jak mam dokonać zwrotu fiskalnego nie posiadając oryginału paragonu, jak ma zaksięgować zwrot towaru?
Według Pana Henryka, należy zaksięgować zwrot przedmiotu, zaś zwrot wykonać nie do oryginału paragonu, ale do jego kopii przedrukowanej z komputera, lub nawet do oświadczenia klienta proszącego o zwrot gotówki. Pismo klienta potraktować jako oryginał paragonu i resztę operacji przeprowadzić tak jakby to był oryginalny paragon.

wtorek, 03 kwiecień 2012 13:15 Dział: INTERPRETACJE PRAWNE

Czy mogę przestać sprzedawać przez kasy fiskalne, jeśli nie sprzedaję już osobom fizycznym?

Czy istnieje możliwość rezygnacji z posiadania kas fiskalnych związane z trwałym zaprzestaniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych...
Według osoby wnioskującej, w wypadku świadczenia jedynie usług na rzecz podmiotów gospodarczych nie ma przeszkód, aby zrezygnować z posiadania kas fiskalnych, które nie są użytkowane. Wynika to z faktu, że aktualnie i w przyszłości też osoba wnioskująca planuje prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie usług marketingowych świadczonych dla firm. Jak pokazuje art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jedynie płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani realizować rejestrację poprzez kasy fiskalne podatku należnego. Według osoby wnioskującej, by zakończyć pracę kas w trybie fiskalnym konieczne będzie jedynie dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kas fiskalnych oraz sporządzenie protokołu z czynności odczytania pamięci w obecności pracownika organu podatkowego.

środa, 14 marzec 2012 10:20 Dział: Poradnik Fiskalny

Kilka punktów sprzedaży, a jedna kasa fiskalna?

Zapytanie płatnika: Osoba wnioskująca wykonuje działalność gospodarczą w temacie indywidualnej praktyki lekarskiej w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Osoba wnioskująca posiada dwa lokale, gdzie przyjmowane są pacjentki w różnych godzinach. Adresy obu punktów znajdują się na paragonach fiskalnych. Czy osoba wnioskująca winna  zamontować i poddać fiskalizacji jedną przenośną kasę fiskalną, czy też dwie kasy fiskalne do każdego lokalu z osobna?

wtorek, 13 marzec 2012 13:50 Dział: Poradnik Fiskalny

W gminie kasy fiskalne

Kiedy gmina realizuje sprzedaż do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak również rolników ryczałtowych powstaje obowiązek rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne. Jednakże jest dużo czynności, w których gmina jest zwolniona z zobowiązania rejestrowania.

czwartek, 16 luty 2012 12:17 Dział: Poradnik Fiskalny

Odpis podczas zakupu kasy fiskalnej

Zapytanie płatnika: Osoba wnioskująca parę lat temu prowadziła działalność TAXI. Podczas wprowadzenia przepisów tyczących się ewidencji obrotu poprzez kasy fiskalne wnioskujący zamontował urządzenie fiskalne, korzystając z ulgi na jego zakup. Jednak swoją firmę osoba wnioskująca prowadziła jeszcze tylko rok. Dlatego też  zgłosił się do urzędu skarbowego i zwrócił w pełni przyznaną wcześniej ulgę. Osoba wnioskująca wskazała, że upłynęło pięć lat, w tym czasie stracił on pracę i ponownie zasiadł za kierownicą taksówki, wyrobił licencję i ponownie kupił kasę fiskalną. Stąd pytanie płatnika, czy może on ponownie skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

piątek, 30 grudzień 2011 11:19 Dział: PRAWO FISKALNE JEST DLA LUDZI

W małych firmach też muszą być kasy fiskalne

Przedsiębiorca, u którego obroty przekroczą ustawowe limity, winien w realizowanym przez siebie biznesie zastosować kasy fiskalne, ponieważ za brak kasy grożą sankcje.

Przykładowy zieleniak umiejscowiony na warszawskiej Pradze. Dwa razy dziennie jest wykonywana dostawa towaru. Praktycznie nigdy nie kończy się kolejka po towar. Często zdarza się, że po dokonaniu zakupów klientka prosi o paragon.

środa, 28 grudzień 2011 11:28 Dział: Poradnik Fiskalny

Osoby inkasujące opłatę targową nie realizują tego przez kasy fiskalne

Ogólna opinia ugruntowuje przekonanie o fakcie, iż wszystkie pieniążki uzyskiwane od osób fizycznych należy wprowadzać na kasy fiskalne, dodatkowo opinię taką  umacnia znacznie większe 'umasowienie' otaczającej nas rzeczywistości. Z tego też powodu przekonanie takie powoduje wątpliwości także u osób, które realizują ewidencję przez kasy fiskalne.