Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Odpis podczas zakupu kasy fiskalnej

Odpis podczas zakupu kasy fiskalnej

Napisał  czwartek, 16 luty 2012 12:17

Odpis podczas zakupu kasy fiskalnej

Zapytanie płatnika: Osoba wnioskująca parę lat temu prowadziła działalność TAXI. Podczas wprowadzenia przepisów tyczących się ewidencji obrotu poprzez kasy fiskalne wnioskujący zamontował urządzenie fiskalne, korzystając z ulgi na jego zakup. Jednak swoją firmę osoba wnioskująca prowadziła jeszcze tylko rok. Dlatego też  zgłosił się do urzędu skarbowego i zwrócił w pełni przyznaną wcześniej ulgę. Osoba wnioskująca wskazała, że upłynęło pięć lat, w tym czasie stracił on pracę i ponownie zasiadł za kierownicą taksówki, wyrobił licencję i ponownie kupił kasę fiskalną. Stąd pytanie płatnika, czy może on ponownie skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu 2 sierpnia 2011 r.) uzupełnionym pismem sygnowanym datą 29 lipca 2011 r. (data wpływu 28 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ulgi na zakup kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

Przedstawione uzasadnienie

Dnia 2 sierpnia 2011 r. był przedłożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ulgi na zakup kasy fiskalnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Osoba wnioskująca parę lat temu prowadziła działalność gospodarczą. W chwili wprowadzeniu przepisów tyczących się ewidencjonowania obrotu poprzez kasy fiskalne zainteresowany zamontował kasę fiskalną i skorzystał z odpisu na jej zakup. Jednak swoją firmę osoba wnioskująca prowadziła jeszcze tylko rok. Dlatego też zgłosił się do Urzędu Skarbowego i przyznaną ulgę zwrócił w całości. Zainteresowany wskazał, iż upłynęło pięć lat, stracił on pracę i znów zasiadł za kierownicą taksówki, wyrobił licencję i zakupił kasę. Natomiast w Urzędzie Skarbowym poinformowano go, iż zwrot mu się nie należy, ponieważ już raz skorzystał z ulgi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może tylko raz skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Według osoby wnioskującej, nie skorzystał on z ulgi na kupno kasy fiskalnej, gdyż oddał pieniądze. Osoba zainteresowana pokazała, że nie zamierza on nikogo oszukać, ani korzystać z ulgi większej niż mu przysługuje. Dodatkowo osoba wnioskująca podkreśliła, że w jego środowisku były już takie przypadku jak jego i nikt nie robił trudności, tylko w jego Urzędzie spotkało go rozczarowanie.

W ocenie Wnioskodawcy, skoro pięć lat temu dokonał zwrotu ulgi, to złożony ponownie wniosek powinien być traktowany jako pierwszy na ulgę, która mu przysługuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W zgodzie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177,W  poz. 1054), zwanej dalej ustawą, płatnicy  realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani do prowadzenia rejestru sprzedaży  poprzez kasy fiskalne.

Płatnicy rozpoczynający rejestrowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mają prawo odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na kupno  każdej z kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (art. 111 ust. 4 ustawy).

Dlatego z powyższych przepisów wynika, że zobowiązanie rejestrowania sprzedaży poprzez kasy fiskalne tyczy się jedynie tych podmiotów, które realizują sprzedaż  osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Kasa fiskalna jest specjalnym urządzeniem ewidencjonującym obrót i kwoty należnego podatku, a zakup i zainstalowanie takiej kasy fiskalne wiąże się z poniesieniem pewnego obciążenia finansowego przez płatnika. Mając powyższe na uwadze, a także premiując podatników terminowo spełniających swoje ustawowe obowiązki w zakresie rozpoczęcia używania kas, ustawodawca wprowadził specjalną ulgę związaną z zakupem kasy rejestrującej.

Jednak w myśl art. 111 ust. 6 ustawy, płatnicy są zobligowani do zwrotu odliczonego lub zwróconych im kwot wydatkowanych na kupno kas fiskalnych, w wypadku kiedy  w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy
( Źródło: podatki.biz, data artykułu: 02.01.2012)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:32