Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Zobowiązanie użytkowania kasy fiskalnej podczas sprzedaży wysyłkowej

Zobowiązanie użytkowania kasy fiskalnej podczas sprzedaży wysyłkowej

Napisał  czwartek, 16 luty 2012 13:34

Zobowiązanie użytkowania kasy fiskalnej podczas sprzedaży wysyłkowej

Zapytanie podatnika: Począwszy od maja 2011 r. realizują działalność gospodarczą, która polega na sprzedaży wysyłkowej odzieży i dodatków odzieżowych. Natomiast nie prowadzę innej działalności. Wysyłanie towaru realizowane jest jedynie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Każda wpłata za przesyłany towar wpływa na moje konto bankowe. I w tym przypadku każdy dowód wpłaty ewidentnie wskazuje osobę (wraz z adresem), na rzecz której sprzedaż została wykonana, jak również określa przedmiot sprzedaży. Jeśli tak realizują moją sprzedaż, to czy muszą prowadzić rejestr sprzedaży poprzez kasy fiskalne?

Udzielona odpowiedź:

Z pewnością - nie. wykonując dostawy towarów (odzieży i dodatków odzieżowych), za które otrzymuje Pani w pełni zapłatę przelewem na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje ewidentnie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, korzysta Pani do dnia 31 grudnia 2012 r. ze zwolnienia (przedmiotowego) z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy wykorzystaniu kasy fiskalnej.

W zgodzie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, zobowiązanie prowadzenia rejestru sprzedaży przez kasy fiskalne tyczy się wszystkich płatników, którzy wykonują sprzedaż na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dlatego głównym kryterium decydującym o zobowiązaniu prowadzenia rejestru przez kasy fiskalne jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zwolnienie z zobowiązania montowania kas fiskalnych opisane zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia rejestru poprzez kasy fiskalne (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Wyżej opisane zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przez kasy fiskalne, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Zwolnienie podmiotowe

Odpowiednio do treści § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z zobowiązania rejestrowania do dnia 31 grudnia 2012 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstało wobec nich zobowiązanie rejestrowania. (Źródło: podatki.biz, data artykułu: 05.01.2012)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

fiskalne

kasy

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:32