25 lat doświadczeń na rynku urządzeń fiskalnych

 

Wyświetlenie artykułów z etykietą: kasy fiskalne

Czy możliwe jest wystawienie paragonu z kasy i faktury w chwili zapłaty za usługę, a nie jej wykonania?

Czy firma wnioskująca poprawnie realizuje rejestrację sprzedaży dla osób nieubezpieczonych, oryginał faktury otrzymuje pacjent a kopia faktury wraz z podpiętym paragonem (tytuł zapłaty ? przelew) w wypadku braku wpłaty gotówkowej przez osobę nieubezpieczoną zostaje u firmy wnioskującej...

Czy mogę wystawić dwie faktury do jednego paragonu z kasy?

1. Czy Firma ma prawo wystawić dwie faktury na różnych nabywców (osobę fizyczną i firmę) do jednego paragonu dokumentującego sprzedaż okularów... Faktury łącznie będą zgodne z paragonem w zakresie podstawy stawki podatku kwoty podatku oraz kwoty brutto do zapłaty. Dodatkowo na każdej fakturze będzie widoczny numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie którego wykonano okulary i kopie obu faktur będą podpięte do paragonu.

2. Jeżeli tak, to czy może:

a. wystawiać faktury wychodząc od kwoty brutto żądanej przez klienta w związku z wysokością refundacji przez jego pracodawcę,
b. wystawiać faktury określając na każdej procentowy udział w kwocie paragonu,
c. czy firma winna drukować dwie faktury odzwierciedlając wartość sprzedaży z paragonu czy też może wystawić tylko jedną do części paragonu...

Nowa firma przewozu osób taksówką, czy musi mieć kasy fiskalne?

Czy fakt zawarcia umowy spółki cywilnej i zarejestrowania jej w Urzędzie Skarbowym oraz otrzymanie nowego numeru NIP na spółkę cywilną obliguje osobę wnioskującą  do zakupu i fiskalizacji nowych kas fiskalnych albo wymiany modułów tych kas...

Czy muszę robić raport dobowy, kiedy nie mam sprzedaży na kasie?

Czy raporty dobowe z kasy fiskalnej trzeba wykonywać każdego dnia roboczego, czy jedynie w dniach, w których realizowana jest sprzedaż rejestrowana przez kasy fiskalne...
Czy trzeba wykonywać raporty miesięczne za miesiąc, w którym nie nastąpiła sprzedaż podlegająca zobowiązaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne...

Według Zlecającego, zobowiązanie wykonania zarówno raportów dobowych jak i miesięcznych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega zobowiązaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne. Dlatego też, jeżeli w danym dniu taka sprzedaż nie wystąpi, to nie istnieje również zobowiązanie wykonania zerowych raportów kasowych. Identycznie, jeśli w całym miesiącu sprzedaż podlegająca ewidencji poprzez kasy fiskalne nie nastąpi to także nie ma zobowiązania wykonania zerowego raportu miesięcznego.

Dom pomocy społecznej, a kasy fiskalne

Czy wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wnoszone przez mieszkańców z ich konta depozytowego (za pośrednictwem banku), na konto dochodów budżetowych (za pośrednictwem banku) należy ewidencjonować poprzez kasy fiskalne, czy DPS może z takiej ewidencji wpływów być zwolniony...

Według Zainteresowanego, pobieranie odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS nie wymaga konieczności posiadania kas fiskalnych, ze względu na to, iż w większości jest to obrót bezgotówkowy (przelewy z ZUS, KRUS, OPS-y, MOPS-y oraz przelewy z konta depozytowego mieszkańców na konto dochodów budżetowych).

Problematyczna nazwa towaru na paragonie

Czy osoba wnioskująca postępuje poprawnie specyfikując na paragonie fiskalnym i fakturze VAT poszczególne składniki w przypadku sprzedaży usługi wraz z akcesoriami pogrzebowymi stosując do nich stawkę VAT 8%, czy należałoby zastosować ogólne pojęcie 'usługa pogrzebowa' i jej całkowitą wartość nie specyfikując na paragonie poszczególnych składników...

Pan Jan wynajmuje pokoje - jak rejestrować zaliczki przez kasy fiskalne

Czy wszystkie zaliczki wpłacone przez klienta na rachunek bankowy winny być zarejestrowane poprzez kasy fiskalne z w momencie ich otrzymania...
Jeśli tak, to czy w wypadku zrezygnowania klienta z pobytu winna być wykonana korekta takiej zaliczki przez zwrot na rachunek bankowy klienta... W jaki sposób skorygować tą wpłatę w realizowanej rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne...
Według osoby wnioskującej, wpłata zaliczki powinna być rozliczana w chwili zrealizowania i gdy jest zarejestrowana przez kasy fiskalnej, w zgodzie z chwilą powstania zobowiązania podatkowego.

Korekta obrotu i podatku przy sprzedaży przez kasy fiskalne

Czy dostępna jest korekta podstawy opodatkowania i zmniejszenie podatku należnego w wypadku, kiedy kupujący nie dysponuje oryginałem paragonu fiskalnego, a na podstawie innych zdarzeń i dokumentów można udokumentować podstawę do dokonania zmniejszenia podstawy opodatkowania i zmniejszenia kwoty podatku należnego...

Czy kwota sprzedaży przez kasy fiskalne może być pomniejszona o bonifikaty?

Czy w zgodzie art. 29 ust. 4 oraz art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania podatku VAT nie powinna być kwota netto wynikająca z rejestru kasy fiskalnej pomniejszona o udzielone bonifikaty (kwota bonifikaty jest rejestrowana przez program sprzedażowy)...
Według osoby wnioskującej, podstawą opodatkowania winna być kwota, która rzeczywiście wpływa do kasy apteki, czyli kwota pomniejszona o bonifikaty.

Zakup kasy fiskalnej bez homologacji, czy tak można?

Czy osoba wnioskująca ma prawo po zakupie automatu do tankowania u jego producenta zafiskalizować wbudowaną w automat kasę fiskalną DF-4T produkcji Orhmet i używać do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego pomimo tego, że wygasła homologacja wbudowanej w automat kasy fiskalnej...

Copyright © 2007-2024 Kasy i drukarki fiskalne, sprzedaż, serwis, obsługa. All rights reserved.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się do swojego konta