SOFT-BIT-Rzetelna Firma

25 lat doświadczeń na rynku urządzeń fiskalnych

 

  • Do każdego urządzenia fiskalnego kalkulator Sharp w prezencie
sobota, 11 grudzień 2021 09:21

NOWY ŁAD – obowiązki dla użytkowników kas fiskalnych Wyróżniony

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Nowy ład - obowiązki dla użytkowników kas fiskalnych

NOWY ŁAD – obowiązki dla użytkowników kas fiskalnych

16 listopada 2021 roku

Prezydent podpisał Ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – zwaną potocznie Polskim Ładem.

23 listopada 2021 roku

Opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw.  

Zapisy ustawy w większości wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku, niektóre zapisy z dniem następującym po opublikowaniu, a niektóre jeszcze w innych, wskazanych w ustawie terminach np. 1 lipiec 2022r

Z Ustawy dla użytkowników kas fiskalnych wynikają dwa obowiązki

 

I. Pierwszy obowiązek wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku

 

Obowiązek przyjmowania zapłaty za towary czy usługi „instrumentem płatniczym”, czyli formą elektroniczną zapłaty przez wszystkich przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne. 

 

 „Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814)”

Instrument płatniczy” – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego

Wymóg może być realizowany poprzez zapewnienie przyjmowania płatności min:

  1. Terminal płatniczy – (kartą płatniczą)
  2. Przelew elektroniczny
  3. Blik
  4. Płatności mobilne

 

 

Z obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy nie muszą stosować kas fiskalnych.

  1. „Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.10)).”

II. Drugi obowiązek– zgodnie z Art. 89. 3. ustawy – wchodzi w życie, 1 lipca 2022 roku.

Jeśli przedsiębiorca stosuje kasy online a do płatności „instrumentem płatniczym” wykorzystuje terminal płatniczy, to ma obowiązek łączenia terminala z kasą online.

„3. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.”

 

Powyższy obowiązek nie dotyczy użytkowników drukarek fiskalnych online

 

Za nieprzestrzeganie drugiego obowiązku grozi przedsiębiorcy kara 5000zł

 

W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.”

Czytany 426 razy
Copyright © 2007-2023 Kasy i drukarki fiskalne, sprzedaż, serwis, obsługa. All rights reserved.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się do swojego konta