Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Z życia wzięte»Urzędy skarbowe zaczynają kontrole - co będą kontrolować?

Urzędy skarbowe zaczynają kontrole - co będą kontrolować?

Napisał  środa, 15 czerwiec 2011 12:30

Urzędy skarbowe zaczynają kontrole - co będą kontrolować?

Okresem wytężonej pracy dla inspektorów kontroli skarbowej zawsze jest początek wakacji. Od 22 czerwca do 31 sierpnia będą prowadzić wzmożone kontrole podatników, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Fiskus weźmie pod lupę, m.in. lokalne gastronomiczne, rozrywkowe, stoiska sezonowe, a także imprezy plenerowe.

Błędy będą podlegały karze. Pracownicy urzędów zamierzają też uczyć podatników i osoby prywatne prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych. Sprzedawców - rejestrowania każdej sprzedaży przez kasy fiskalne. Klientów - obowiązkowego brania paragonów. Takie wnioski są z sondy przeprowadzonej przez -DGP- w urzędach kontroli skarbowej (UKS).
- Postaramy się, aby nasz udział w tegorocznej edycji zawierał nowe, zaskakujące elementy strategii edukacyjno-prewencyjnej oraz kontrolnej - zapowiada Andrzej Bartyska z UKS w Gdańsku.
Postępowanie urzędów skarbowych
Działania kontrolne UKS realizowane są przez cały rok, również w czasie wakacji.
- W okresie wakacyjnym, tj. od 22 czerwca do 31 sierpnia ze szczególną uwagą inspektorzy będą się przyglądać, czy podatnicy rzetelnie wywiązują się z obowiązków związanych z ewidencjonowaniem obrotu przy użyciu kasy rejestrującej - wyjaśnia Agnieszka Derkacz z UKS w Opolu.
Andrzej Bartyska dodaje, że przestępcy podatkowi nie odpoczywają latem, więc czas wakacji jest dla urzędników okresem intensywnych działań kontrolnych we wszystkich obszarach zagrożeń.
- Przeprowadzimy kontrole zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W sprawdzanych firmach poszukamy ukrytych dochodów oraz wyłudzonych podatków, koncentrując uwagę na wykorzystaniu w działalności gospodarczej pustych faktur oraz powiązań o charakterze przestępczym - wymienia Andrzej Bartyska.
Objaśnia również, iż kontrole podatników PIT ukierunkowane zostaną na ujawnienie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej oraz źródeł pochodzenia majątku.
Jolanta Strojna z UKS w Kielcach stwierdza, że zainteresowanie urzędników skupi się na punktach handlowych, usługowych, gastronomicznych oraz rozrywkowych w miejscach atrakcyjnych turystycznie.
- Pracownicy Urzędów Skarbowych zjawią się na takich imprezach plenerowych, jak np. Piknik Country czy inscenizacja bitwy pod Grunwaldem - zdradza Mirosława Torenc z UKS w Olsztynie.

Bogusław Jóźwik z UKS w Szczecinie zwraca uwagę, że wakacje to czas specyficzny. Do wielu turystycznych miejscowości przybywają w poszukiwaniu zarobku liczni przedsiębiorcy z innych części kraju. Liczba działających punktów sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów i usług znacznie wzrasta.
- W tych warunkach działania inspektorów skarbówki realizowane są przede wszystkim w trybie uproszczonym, w ramach tzw. postępowań mandatowych - tłumaczy Bogusław Jóźwik.
Inspektorzy urzędów będą mogli zjawić się dosłownie wszędzie, np. w sklepach i punktach usługowych, na targowiskach i bazarach, a nawet w autokarach i busach kursujących między najbardziej popularnymi miejscowościami całego regionu.
- Kontrolerzy będą obecni poza oficjalnymi dniami i godzinami pracy urzędu, a więc także w weekendy czy też w porze nocnej - ostrzega Bogusław Jóźwik.
Podstawowa zasada, to uczciwość
Rejestrowanie przez kasy fiskalne jedynie części sprzedaży prowadzi do nieprawidłowego opodatkowania, ale też sprzyja nieuczciwej konkurencji wśród sprzedawców, a kupującym nieposiadającym paragonu utrudniają reklamację.
Anna Baran z UKS w Zielonej Górze zauważa, że wielu sprzedawców wykorzystuje klimat relaksu i wypoczynku. W takich warunkach łatwiej zapominamy o tym, by zażądać paragonu. Coś takiego ułatwia nieuczciwym sprzedawcom ukrywanie skali rzeczywistej sprzedaży.
- Choć w okresie wakacyjnym może się zdarzyć, że inspektor kontroli skarbowej nałoży mandat na sprawcę za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy, to nie liczba wystawionych mandatów będzie najważniejsza - stwierdza Teresa Piechowicz z UKS w Rzeszowie.
Rozmówczyni uzupełnia, iż chodzi o to, aby wydawanie paragonu z kasy fiskalnej było powszechne. Według niej, kiedy tak się stanie, akcja edukacyjna na temat korzyści wynikających z faktu posiadania paragonu z kasy rejestrującej i wagi rzetelnej ewidencji sprzedaży nie będzie już potrzebna.
- Chcemy by nieprawidłowości, jakie ewentualnie zostaną stwierdzone, będą jedynie wynikiem błędów, nie zaś celowego działania ze strony sprzedawców - ocenia Izabela Głowacka z UKS w Białymstoku.
Obecne wyniki nie zadowalają
rzeczywista praktyka w zakresie postępowań mandatowych pokazuje, że wielu przedsiębiorców obowiązki podatkowe traktuje wybiórczo, podobnie jak konieczność ewidencjonowania sprzedaży przez kasy fiskalne i wydawania paragonów.
Pani Mariola Grabowska z UKS w Łodzi wyjaśnia, że np. tylko podczas wizyty na kilku imprezach plenerowych i targach, w kwietniu i maju br., inspektorzy kontroli skarbowej nałożyli 70 mandatów na łączną kwotę 25 tys. zł. Właściciele stoisk z wyrobami jubilerskimi, częściami samochodowymi, a przede wszystkim punktów gastronomicznych i ogródków piwnych, uczestnicząc w takich imprezach, czują się zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach fiskalnych.
- Bywa tak, iż kasy są włączane dopiero na widok inspektorów bądź stoją nieużywane, gdyż sprzedawcy nie potrafią ich obsługiwać. Pewni właściciele firm nie mają nawet liczby kas adekwatnej do liczby punktów sprzedaży - stwierdza Mariola Grabowska.
Ponadto informuje, że łącznie, w wyniku wykrytych nieprawidłowości w okresie kwietnia i maja br., nałożono blisko 700 mandatów na kwotę ponad 180 tys. zł.
Z kolei z danych Joanny Kruz z UKS w Katowicach wynika, że w I półroczu br. w tym urzędzie wystawiono 1473 mandaty karne skarbowe na łączną kwotę 289 854 zł. Dla porównania w 2010 r. nałożono 4814 mandatów na kwotę 923 863 zł.
- W przypadku wykrycia podczas kontroli nieprawidłowości, np. odstępowania od ewidencjonowania towarów na kasie fiskalnej, na sprzedawców nakładane są mandaty. W tym roku najniższa kwota mandatu to 138,60 zł, najwyższa to 2772 zł - wylicza Joanna Kruz.
Grażyna Hermann-Perek z UKS w Poznaniu wyjaśnia, że podatnicy nie rejestrują zarówno biletów wstępu na imprezy, jak i sprzedaży alkoholu i papierosów.
Zaznacza również, że często ujawnianym przypadkiem jest sprzedaż piwa z zaniżoną stawką VAT. Sprzedawca wydając piwo, na kasie rejestruje towar, określając go jako napoje ? ze stawką 8-proc. (przewidzianą np. dla soku), zamiast piwo ? ze stawką 23-proc. Każdy taki przypadek jest bezwzględnie karany.
Najważniejsza jest edukacja
Głównym założeniem wakacyjnej akcji UKS jest uświadomienie nabywcom towarów korzyści wynikających z egzekwowania prawa do odebrania paragonu dokumentującego sprzedaż.
Marek Kostyła z UKS Lublin opowiada nam, że inspektorzy i pracownicy UKS będą rozprowadzać m.in. kartki pocztowe, które będą zawierać informacje o przyczynianiu się do likwidowania szarej strefy, wspieraniu uczciwej konkurencji, możliwości skutecznej reklamacji, możliwości zwiększania nakładów na cele publiczne.
- Rzeczywiście obok akcji edukacyjnej skierowanej głównie do nabywców, inspektorzy będą wymierzać mandaty nieuczciwym sprzedawcom, którzy nie rejestrują sprzedaży na kasach fiskalnych - zastrzega Marek Kostyła.
Także Bartosz Stróżyński z UKS w Bydgoszczy stwierdza, że celem akcji -Weź paragon- jest uświadomienie klientom wymiernych korzyści płynących z żądania paragonów fiskalnych, dzięki którym: mogą łatwiej dochodzić swoich praw w przypadku reklamacji wadliwego towaru lub usługi; wiedzą za co i ile płacą, przez co łatwiej mogą porównywać ceny proponowane przez sprzedawców; przyczyniają się do likwidacji tzw. szarej strefy; wspierają przedsiębiorców uczciwie działających na rynku; mają wpływ na zwiększenie nakładów na cele publiczne, m.in. ochronę zdrowia, oświatę, bezpieczeństwo. Zabrany paragon jest dowodem na to, że wynikający z niego podatek przekazany zostanie do budżetu państwa.
Pewne urzędy, jak np. UKS w Olsztynie, zaczęły już akcję edukacyjną wśród najmłodszych. Pracownicy urzędów odwiedzają szkoły, gdzie w sposób jasny i zrozumiały tłumaczą, czym są podatki, skąd biorą się pieniądze w budżecie państwa i zachęcają do upominania się o paragony fiskalne.
(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, data artykułu: 2011-06-08)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 maj 2012 12:58