Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Prawo fiskalne jest dla ludzi»Bez kasy fiskalnej nie wolno handlować!

Bez kasy fiskalnej nie wolno handlować!

Napisał  środa, 28 grudzień 2011 11:09

Bez kasy fiskalnej nie wolno handlować!

Wszyscy sprzedający osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym mają obowiązek rejestracji takiej sprzedaży poprzez kasy fiskalnej. Jednak jak postąpić, kiedy kasa fiskalna ulegnie awarii?


Przepisem bezwzględnie obowiązującym każdego płatnika jest przepis o ewidencji obrotu przez kasy fiskalne i stanowi on podstawę warunkującą możliwość realizowania transakcji sprzedaży. Dodatkowo jest on zabezpieczeniem wpływów budżetowych, pochodzących z podatku od towarów i usług (VAT). Temat ten został także  uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznym, pod które podlegają kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania, w zgodzie z którym, poza zobowiązaniem ewidencji wszystkich operacji sprzedaży, płatnicy zobligowani są do wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT, oraz przekazania oryginału wyemitowanego dokumentu nabywcy. Jednakże kasy fiskalne, jak każe urządzenie bywają awaryjne. Jak w takim wypadku winien zachować się i postąpić podatnik?

Prowadzenie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej jest karalne

W celu podkreślenia ważności posiadania sprawnej kasy fiskalnej trzeba zaznaczyć, iż zapis wspomnianej wyżej ustawy, przewiduje dla niewywiązujących się z tego zobowiązania właścicieli firm, sankcje finansowe. W wypadku potwierdzenia, iż płatnik nie wywiązuje się właściwie z ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej może nałożyć na niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

- Płatnik winien również pamiętać, iż w wypadku osób fizycznych nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego, dlatego też ponoszą one odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub nawet przestępstwo skarbowe ? przypomina Dorota Kępka, księgowa z Tax Care.

Jeśli kasa fiskalna jest zepsuta trzeba zastąpić ją kasą rezerwową

W przypadku możliwości powstania problemów technicznych, odnoszących się do kas fiskalnych, polskie prawo fiskalne przewiduje możliwość kontynuowania działalności, jednakże pod warunkiem, iż uszkodzona kasa fiskalna będzie zastąpiona sprawną rezerwową kasą fiskalną. Trzeba pamiętać, iż decyzja o kupnie rezerwowej kasy fiskalnej uzależniona jest jedynie od dobrej woli podatnika, prawo podatkowe nie nakłada, bowiem, takiego obowiązku na przedsiębiorców. W takim przypadku nie ma potrzeby wstrzymywania sprzedaży, przez co mniej jest narażony na straty. Jednakże taki przypadek może zaistnieć wyłącznie wtedy, kiedy kasa fiskalna rezerwowa jest w tym samym miejscu co kasa uszkodzona.

Istotne jest to, że jeśli nie ma kasy fiskalnej, wówczas nie ma także sprzedaży

W wypadku, kiedy ewidencja obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne jest niemożliwa, nieistotne z jakiej przyczyny, a właściciel firmy nie posiada kasy rezerwowej, realizowanie sprzedaży wg polskiego prawa fiskalnego jest niemożliwe. Identyczne skutki wystąpią, jeśli płatnik posiada kasę rezerwową,  jednak umiejscowioną w innym miejscu niż uszkodzona )np. w innym sklepie). W takim przypadku podatnik zobligowany jest przekazać informację do właściwego Urzędu Skarbowego o nowym miejscu korzystania z rezerwowej kasy. Związane to będzie również z wezwaniem serwisu w celu zmian danych generowanych przez urządzenie fiskalne. ( Źródło: gospodarkapodkarpacka.pl, data artykułu: 16.11.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

fiskalne

kasy

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 10:46