Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Prawo fiskalne jest dla ludzi»Zakupy przed świętami w internecie nie rejestrowane przez kasy fiskalne

Zakupy przed świętami w internecie nie rejestrowane przez kasy fiskalne

Napisał  czwartek, 22 grudzień 2011 12:33

Zakupy przed świętami w internecie nie rejestrowane przez kasy fiskalne

Zapotrzebowanie klientów na towary, które nie zawsze mogą zakupić w swojej miejscowości w okresie świątecznym znacząco wzrasta. Z tego też powodu większość sklepów proponuje sprzedaż towarów poprzez internet, gdzie następuje szczególny rodzaj zwolnienia od rejestrowania przez kasy fiskalne. Jednak zwolnienie nie obejmuje wszystkich grup towarów - trzeba sprawdzić szczegóły!


Nie bacząc na opodatkowanie lub zwolnienie z VAT własnej działalności, realizujący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej winni pamiętać o zobowiązaniu ewidencji sprzedaży poprzez kasy fiskalne.

Co do reguły, zaistnieje on w momencie przekroczenia określonego limitu obrotów. Jednakże w wypadku sprzedaży wysyłkowej, z jaką mamy do czynienia w wypadku sprzedaży za pośrednictwem internetu, następuje szczególny rodzaj zwolnienia od rejestrowania przez kasy fiskalne.

W takim wypadku, kiedy sprzedaży przez internet nie powinno się rejestrować na kasie?

Tak więc: niezależnie od wielkości sprzedaży wysyłkowej nie musi być ona ewidencjonowana przez kasę fiskalną, jeśli zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy płatnika. Uwarunkowaniem zachowania takiego zwolnienia jest prowadzenie ewidencji dowodów zapłaty i ich przechowywanie przez 5 lat. Z takich dokumentów winno wynikać, jakiej dokładnie dostawy tyczy się zapłata, jak również dane osoby fizycznej (lub rolnika ryczałtowego), na rzecz której dokonano sprzedaży (wysyłki towaru). Wśród danych powinien znaleźć się także adres nabywcy.

Takie stanowisko zatwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z 22 stycznia 2008 r., nr ILPP2/443-95/07-2/ISN, w którym możemy przeczytać: ?(?) W zgodzie z pozycją 37 tegoż załącznika, zwalnia się z zobowiązania rejestrowania dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła?.

Powyższa interpretacja była wydana na gruncie poprzednio obowiązującego rozporządzenia, jednakże w drodze analogii ma ona zastosowanie na gruncie obowiązujących przepisów.

Natomiast co nie podlega pod zwolnienie z rejestrowania przez kasy?

Równocześnie jest grupa towarów, których sprzedaż wymaga bezwzględnego rejestrowania przez kasy fiskalne bez względu na wysokość obrotów.
W takim wypadku na podstawie rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych zwolnień nie stosuje się:
1. do płatników realizujących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego,
2. podczas świadczenia usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
3. podczas świadczenia usług przewozu osób i ładunków taksówkami,
4. w trakcie dostawy: części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
5. w trakcie dostawy:
- sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
- sprzętu fotograficznego z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
6. w trakcie dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, która nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,
7. w trakcie dostawy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów,
8. w trakcie dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
9. w trakcie dostawy wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 42 załącznika do rozporządzenia (§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 930)).

Znaczy to, iż nawet sprzedaż np. jednej paczki papierosów będzie skutkowała zobowiązaniem rejestracji przez kasy fiskalne.

Podstawa prawna:
- ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 930). ( Źródło: bankier.pl, autor artykułu: Rafał Styczyński, data artykułu: 17-12-2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

fiskalne

kasy

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 10:46