Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Prawo fiskalne jest dla ludzi»Reguły przyznawania odpisu - kasy fiskalne

Reguły przyznawania odpisu - kasy fiskalne

Napisał  środa, 24 sierpień 2011 10:28

Reguły przyznawania odpisu - kasy fiskalne

W myśl rozporządzenia Resortu Finansów znacząca większość podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym ma obowiązek rejestracji takiej sprzedaży poprzez kasy fiskalne.


Związane z tym dodatkowe koszty są znaczące dla każdego przedsiębiorcy rozpoczynającego swoją działalność gospodarczą. W związku z powyższym w myśl art. 111 ust. 4 ustawy o VAT Ustawodawca przewidział stosowne ulgi mające na celu zrekompensowanie określonej kwoty wydatkowanej na kasy fiskalne.
Według rozporządzenia każdy podatnik posiada prawo odliczenia od podatku kwoty wydanej na zakup każdej kasy fiskalnej zgłoszonej na dzień rozpoczęcia  rejestrowania sprzedaży w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Analizując powyższy warunek należy powiedzieć, iż każdemu podatnikowi przysługuje odpis w wysokości 90% wartości netto każdej zakupionej kasy fiskalnej, jeśli spełnia on określone warunki:

1. Jest to jego pierwsza działalność na NIP-ie, którym posługuje się w nowej firmie;
2. Minimum 1 dzień przed dniem rozpoczęcia rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych złoży on stosowne oświadczenie do właściwego sobie Urzędu Skarbowego informujące organ podatkowy o dacie instalacji kas fiskalnych, ilości instalowanych kas, oraz ich miejscach instalacji;
3. W terminie nie późniejszym, niż w dacie napisanej w pierwszym oświadczenie dokona fiskalizsacji zakupionych kas fiskalnych poprzez uprawniony do takich operacji serwis urządzeń fiskalnych;
4. Złoży do właściwego sobie Urzędu skarbowego odpowiednie dokumenty pofiskalne (zgłoszenie podatnika, oraz miejsce instalacji poszczególnych kas fiskalnych)
5. Przedstawi właściwemu sobie Urzędowi Skarbowemu dowód zapłaty całościowej za zakupione kasy fiskalne.

W wypadku spełnienia powyższych warunków podatnik będzie miał pełne prawo do skorzystania z ustawowej ulgi tyczącej się zakupu kas fiskalnych.

Po uzyskaniu ulgi podatnik na podstawie rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na kupno kas fiskalnych w deklaracji VAT w odpowiedniej rubryce będzie mógł wykazać taki zakup.
Aby jednorazowo w całości odliczyć pełną kwotę, to kwota odliczenia w danym czasie nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego (art. 86 ustawy o VAT). Znaczy to, że podatek, który mamy odprowadzić do właściwego sobie Urzędu Skarbowego musi być wyższa od kwoty odliczenia za zakup kas fiskalnych, którą chcemy uzyskać.

Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, wówczas stosujemy następujące reguły:
1. 25 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
2. 50 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Z powyższego widać, iż odpis będzie rozłożony w takim wypadku w czasie.

Powyższe prawo dotyczy wszystkich podatników, którzy zainstalują i sfiskalizują kasy fiskalne wg opisanych powyżej warunków w przewidzianych terminach bez względu na formę dokonywanego rozliczenia z właściwym sobie Urzędem Skarbowym. W wypadku niespełnienia warunku tyczącego się zwrotu (kwota podatku odprowadzanego do US większa od kwoty odliczenia) zwrot nastąpi na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Skarbowego na podane w nim konto bankowe.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

fiskalne

kasy

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 10:49