Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Prawo fiskalne jest dla ludzi»Dla nieuczciwych podatników podniosą się wartości kar

Dla nieuczciwych podatników podniosą się wartości kar

Napisał  piątek, 05 sierpień 2011 12:10

Dla nieuczciwych podatników podniosą się wartości kar

Przewidziane dla podatników, płatników i inkasentów w kodeksie karnym skarbowym kary już za pół roku poszybują ostro w górę. Najchętniej używany w ostatnim czasie  wobec podatników mandat karny wzrośnie do 3 tys. zł. Właśnie tym mandatem od 1 stycznia 2012 r. będzie mógł zostać ukarany np. podatnik, który nie zarejestruje  sprzedaży poprzez kasy fiskalne. Teraz maksymalny mandat, jakiego winien w takiej sytuacji obawiać się, wynosi 2772 zł, inaczej mówiąc o ponad 200 zł mniej niż za kilka miesięcy.

W identyczny sposób podniesione zostaną inne kary przewidziane za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Najmniejsza grzywna za wykroczenie skarbowe wzrośnie np. do 150 zł. Najwyższa aż do 30 tys. zł. Grzywny za przestępstwa skarbowe wyniosą zaś od 500 zł do 14,4 mln zł.
Natomiast ma być wyższa płaca minimalna
Taki potężny wzrost kar jest wynikiem czekającego nas od 1 stycznia 2012 r. podniesienia płacy minimalnej z obecnych 1386 zł do 1500 zł. Prawdą jest, iż w ramach Komisji Trójstronnej nie udało się dojść do porozumienia co do jej wysokości, jednakże kwota ta jest już przesądzona. Minimalne wynagrodzenie ma szerokie zastosowanie w przepisach kodeksu karnego skarbowego. Przy pomocy tego wskaźnika określana jest wysokość kar grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Ma on również wpływ na wyznaczenie granicy między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym.
Przewinienie skarbowe jest czynem zabronionym pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.
Jest to tzw. ustawowy próg, który wyznacza kwotową granicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem. W 2011 roku wynosi on 6930 zł. W przyszłym roku wskaźnik ten wzrośnie do 7,5 tys. zł. Znaczy to, iż póki skutki popełnianych przez nas przy rozliczeniu błędów nie przekroczą tej kwoty, dopóty będą groziły nam niższe kary przewidziane za wykroczenia. Natomiast w momencie przekroczenia takiego progu poziom kar gwałtowanie wzrośnie.
Obecny kodeks karny skarbowy przewiduje dwa rodzaje grzywny: określoną kwotowo oraz w stawkach dziennych. Kwotowo grzywnę orzeka się za wykroczenia skarbowe, a grzywnę w stawkach dziennych ? za przestępstwa skarbowe.
A jaka jest decyzja sądu?
Podczas określania zarówno wielkości stawki dziennej kary grzywny, jak i wysokości grzywny kwotowej sąd bierze pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast praktyka pokazuje, iż kary grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe ulegają zmianie wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia. Im wyższa jest płaca minimalna, tym wyższe są grzywny.
W systemie stawek dziennych orzekanie grzywny za przestępstwa następuje w dwóch etapach.
W pierwszym orzekana jest liczba stawek, w drugim ? wysokość jednej stawki. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej 400-krotności. Taka stawka ustalana jest dla każdego odrębnie. Robi to sąd, biorąc pod uwagę m.in. takie okoliczności, jak sytuacja majątkowa i rodzinna.
Karę grzywny za wykroczenia skarbowe sąd wymierza w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (z wyjątkiem sytuacji, gdy kodeks karny skarbowy stanowi inaczej).
To właśnie taka kara może nas spotkać, gdy np. nie złożymy w terminie zeznania rocznego podatkowego. (Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, data artykułu: 03.08.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 10:51