Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Prawo fiskalne jest dla ludzi»Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a kasy fiskalne - w interpretacji MF

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a kasy fiskalne - w interpretacji MF

Napisał  wtorek, 26 lipiec 2011 12:48

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a kasy fiskalne - w interpretacji MF

Teraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej podlegają ogólnym zasadom dotyczącym obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych. Ze zwolnienia od ewidencji kasowej mogą skorzystać na zasadach wyjątku od zasady, w przypadku gdy w ubiegłym roku podatkowym podatnik osiągnął obrót poniżej 40.000 złotych, zrealizował niewielką liczbę transakcji (do 50 w skali roku) czy też świadczy usługi, za które zapłata w całości wpływa na rachunek podatnika.

Równocześnie w piśmie z dnia 30 maja 2011 r. znak: DPS-VII-074-ZG-4/11 jak i w piśmie z 24 czerwca 2011 r. znak: DPS-VIl-073-3126-ZG-4/11, MF zwrócono uwagę, iż w zakresie wykorzystania zwolnienia usług, za które zapłata w całości wpływa na rachunek bankowy podatnika, mogą zaistnieć pewne komplikacje wynikające z rozbieżności zapisów ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą miesięczna opłata za pobyt w domu pomocy społecznej nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, nie więcej niż miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wdanym roku oraz zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach (Dz. U. z 2009 i. Nr 153. poz. 1227), zgodnie z którą ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przesyła na konto domu pomocy społecznej 65% miesięcznego świadczenia. Przyczynia się to do tego, iż dom pomocy społecznej musi prowadzić dodatkowe rozliczenia z mieszkańcami domu pomocy społecznej w tych przypadkach, gdy na konto nie wpłynęła pełna odpłatność. Według Ministerstwa Finansów synchronizacja powyższych regulacji pozwoliłaby na pełne wykorzystanie zwolnienia od rejestracji przez kasy fiskalne.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów przekazało informację, że zobowiązaniem ewidencyjnym objęte są zarówno usługi, jak i towary. Jeśli dostawa towarów będzie rzeczywiście spełniała kryteria dostawy ściśle związanej z usługą podstawową, to uwzględniając treść zawartej umowy z daną placówką pomocy społecznej należy określić czy transakcja jest rozliczana łącznie czy też z uwzględnieniem rozdziału na odpłatność za usługę podstawową i dostawę towaru ściśle związanego z tą usługą.
(Źródło:samorzad.lex.pl, autor artykułu: Anna Dudrewicz,  data artykułu: 13.07.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 10:52