Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Osoby inkasujące opłatę targową nie realizują tego przez kasy fiskalne

Osoby inkasujące opłatę targową nie realizują tego przez kasy fiskalne

Napisał  środa, 28 grudzień 2011 11:28

Osoby inkasujące opłatę targową nie realizują tego przez kasy fiskalne

Ogólna opinia ugruntowuje przekonanie o fakcie, iż wszystkie pieniążki uzyskiwane od osób fizycznych należy wprowadzać na kasy fiskalne, dodatkowo opinię taką  umacnia znacznie większe 'umasowienie' otaczającej nas rzeczywistości. Z tego też powodu przekonanie takie powoduje wątpliwości także u osób, które realizują ewidencję przez kasy fiskalne.


Zapytania takie są często mocno uzasadnione, ponieważ nie każdą operację, doprowadzającą do pobrania pieniędzy od osoby fizycznej, również za zrealizowaną usługę trzeba rejestrować poprzez kasy fiskalnej.Taką właśnie operacją jest pobieranie opłaty targowej przez jej inkasenta.

Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jasno wynika, iż opłatę targową pobiera się m.in. od osób fizycznych realizujących sprzedaż na targowiskach, natomiast poboru takiej opłaty może dokonywać np. inkasent, z którym gmina podpisała odpowiednią umowę i który z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie (procent od pobranej kwoty).

W związku z faktem, iż wynagrodzenie wypłacane inkasentowi przez gminę stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT, natomiast pieniądze z których pochodzi to wynagrodzenie jest pobierane od osób fizycznych, to jeden z takich inkasentów powziął wątpliwość, czy po wrześniowych zmianach ustawy o podatku VAT, kwoty pobranej opłaty targowej musi ewidencjonować na przez kasy fiskalne, ponieważ do tej pory ewidencjonował je jako niepodlegające VAT.

Zapytania takie rozwiał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nr IPTPP2/443-506/11-2/IR z dnia 23 listopada 2011 r. pokazał, iż pobierana przez inkasenta opłata targowa stanowiąca należność gminy nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega zobowiązaniu rejestracji poprzez kasy fiskalne.

Jednakże oceny takiej nie zmienia fakt, iż po przekazaniu na rachunek gminy zebranych kwot opłaty, gmina wypłaci inkasentowi (zgodnie z zawartą z nim umową) wynagrodzenie uzależnione od zebranej kwoty, tj. określony w uchwale rady gminy procent zebranej opłaty. ( Źródło: vat.wieszjak.pl, autor artykułu: Grzegorz Musolf ekspert podatkowy, data artykułu: 24.11.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:34