Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Mam duże obroty, czy mogę uniknąć sprzedaży przez kasy fiskalne?

Mam duże obroty, czy mogę uniknąć sprzedaży przez kasy fiskalne?

Napisał  piątek, 16 wrzesień 2011 12:18

Mam duże obroty, czy mogę uniknąć sprzedaży przez kasy fiskalne?

Z zobowiązania rejestrowania sprzedaży przez kasy fiskalne są zwolnieni do dnia 31 grudnia 2012 r. podatnicy, u których kwota obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.


Jednak to zwolnienie traci swoją moc prawną po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów.

Przedsiębiorca, który stracił prawo do korzystania ze wskazanego zwolnienia podmiotowego, ma prawo kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności stosowania kasy fiskalnej.

Trzeba w tym miejscy należy, iż do dnia 31 grudnia 2012 r., zobowiązanie rejestracji sprzedaży przez kasy fiskalne nie tyczy się sprzedaży w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia rejestracji poprzez kasy fiskalne.

W pozycji 34 tego załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Podmioty świadczące usługi w takim zakresie nie ewidencjonują obrotów na kasie fiskalnej, o ile spełnią warunki wskazane w rozporządzeniu. Wskażmy, te warunki.

W celu skorzystania ze zwolnienia z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne do dnia 31 grudnia 2012 r., każde świadczenie usług dokonane przez przedsiębiorcę  musi być dokumentowane fakturą, w której będą zawarte w szczególności dane identyfikujące odbiorcę.

Kolejnym warunkiem jest nieprzekroczenie limitu wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwolnienie przysługuje w sytuacji, gdy liczba dokonanych operacji  w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50. Trzecim warunkiem jest ograniczenie liczby odbiorców tych usług w poprzednim roku podatkowym do mniej niż 20.

Istotne! Przedsiębiorca, który spełni opisane powyżej warunki, jest zwolniony z obowiązku rejestrowania obrotów w formie kasy fiskalnej nawet w przypadku gdy uzyskuje wielomilionowe obroty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że powyższe zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Podsumowując, przedsiębiorca, który utracił prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, ze względu na wysokość obrotów (ponad 40.000 zł), o ile wcześniej nie powstał wobec niego obowiązek ewidencjonowania przez kasy fiskalne, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, o ile spełni określone warunki określone w rozporządzeniu:

- każde świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie dokumentował fakturą zawierającą w szczególności dane identyfikujące odbiorcę,

- liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 50, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Źródło: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 czerwca 2011 r., nr ILPP2/443-468/11-3/MR.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 2, § 3 ust. 6  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. (Źródło: vat.wieszjak.pl, autor programu: Anna Nasiłowska, data artykułu: 09.09.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:37