Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Jak rejestrować rabaty i bonifikaty poprzez kasy fiskalne

Jak rejestrować rabaty i bonifikaty poprzez kasy fiskalne

Napisał  środa, 31 sierpień 2011 10:10

Jak rejestrować rabaty i bonifikaty poprzez kasy fiskalne

Zapytanie od przedsiębiorcy: Kiedy podczas sprzedaży przez kasy fiskalne nie pomniejsza się obrotu o wartość udzielonych bonifikat jest postępowaniem prawidłowym?


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2011 r. (data wpływu 27 maja 2011 r.), uzupełnionym w dniu 16 sierpnia 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalania podstawy opodatkowania ? jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

Dnia 27 maja 2011 r. był przedłożony wniosek, dodatkowo uzupełniony w dniu 16 sierpnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalania podstawy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik wnioskujący posiada działalność gospodarczą, która polega na sprzedaży detalicznej leków i produktów farmaceutycznych w aptece i rozlicza się na podstawie księgi rachunkowej. Aby zapewnić konkurencyjność apteka podczas sprzedaży niektórych leków z cenami urzędowymi i umownymi udziela kupującym bonifikaty, polegającej na obniżeniu ostatecznej ceny do zapłaty. Właśnie ta bonifikata pokazana jest na paragonie drukowanym przez kasy fiskalne i wydawanym klientowi, jednak  w tzw. części niefiskalnej i powoduje, że wykazana cena jest obniżona o udzieloną bonifikatę. W związku z czym rzeczywiście otrzymana cena od klienta jest niższa. Znaczy to, iż przy zastosowaniu przez Wnioskodawcę bonifikaty, nie następuje zmniejszenie ceny poszczególnych leków, ulega zmniejszeniu natomiast kwota do zapłaty. W fiskalnym raporcie dziennym emitowanym przez kasy fiskalne przychód zarejestrowany jest bez uwzględnienia pomniejszenia o bonifikaty, jednak uzyskany przez aptekę obrót jest faktycznie mniejszy, ponieważ do kasy apteki wpływa w rzeczywistości kwota pomniejszona o wartość udzielonych bonifikat. W tym wypadku  kwotę udzielonych bonifikat rejestruje system komputerowy, który rejestruje wartość udzielonych bonifikat w rozbiciu na kwotę netto oraz podatek VAT. W tej sytuacji udzielone bonifikaty obniżają obrót. Jednak do wyliczenia podatku należnego Wnioskodawca nie obniża obrotu o udzielone bonifikaty.
Wnioskujący przedsiębiorca pokazał, że zdarzenia gospodarcze dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług ewidencjonowane są w księdze rachunkowej.

Dlatego też przedłożono następujące pytanie:

Czy zdarzenie, że przedsiębiorca wnioskujący nie pomniejsza obrotu o wartość udzielonych bonifikat jest postępowaniem prawidłowym...

Według Wnioskodawcy, sformułowanym ostatecznie w złożonym, przy ustaleniu zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług można wyłączyć z kwoty obrotu wartości udzielonych bonifikat, co, jak wskazuje Wnioskodawca, wynika z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Prowadzone do celów VAT ewidencje (zarówno poprzez kasy fiskalne, jak i pozostałe), na podstawie których możliwie jest uwzględnienie kwot udzielonych bonifikat na kwoty netto oraz podatek VAT, stanowią podstawę do obniżenia obrotu i kwot podatku należnego o udzielone bonifikaty. (Źródło: podatki.biz, data artykułu: 30.08.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

drukarki fiskalne

drukarka fiskalna

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:38