Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Handel autami z zagranicy, rejestruj sprzedaż przez kasy fiskalne

Handel autami z zagranicy, rejestruj sprzedaż przez kasy fiskalne

Napisał  piątek, 05 sierpień 2011 12:45

Handel autami z zagranicy, rejestruj sprzedaż przez kasy fiskalne

Kiedy przyprowadzasz z zagranicy dwa, trzy samochody w roku, aby następnie je sprzedać? Wówczas, powinieneś powinieneś sprzedaż rejestrować poprzez kasy fiskalne. Sama zapłata podatku, to za mało.
właśnie w takim przypadku wymagane będzie realizowanie rejestracji prez kasy i wydanie kupującemu paragonu. Fakt taki potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w jednej z ostatnich interpretacji podatkowych (nr ILPP2/443-324/11-4/EN).

- Handel używanymi autami na rzecz osób fizycznych nie jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy - informuje poznańska izba.
Fakt ten w pełni potwierdzają eksperci. To prawda, iż płatnicy, którym obroty nie przekroczą 40 tys. zł rocznie w wyniku takiej działalności (20 tys. zł w przypadku osób rozpoczynających prowadzenie firmy), kasy zakupić i użytkować nie mają obowiązku. Jednakże szczególnie ciężko wyobrazić sobie handel autami, gdzie obrót będzie mniejszy niż 40 tys. zł w ciągu roku. Niekiedy starczy sprzedać jeden samochód, by uzyskana cena przekroczył ten limit. I właśnie w takim wypadku nie jest ważny zysk ze sprzedaży, lecz uzyskana za samochód cena.
Przy jakiej częstotliwości działania trzeba mieć kasę?
Sprzedanie tylko pojedynczego auta w okolicznościach wskazujących na zamiar dokonywania takiej sprzedaży w sposób częstotliwy powoduje uznanie nas za podatnika VAT. Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP, wyjaśnia, że jeśli sprzedamy więcej niż jeden samochód, w dodatku taki, którego nie używaliśmy na własne potrzeby, będziemy podatnikami VAT.
- Co prawda możemy korzystać w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego i podatku tego nie płacić (obrót do 150 tys. zł w roku), jednak nie zwalnia nas to od stosowania kas fiskalnych - mówi Andrzej Nikończyk.
Andrzej Pośniak, doradca podatkowy w CMS Cameron McKenna, zwraca uwagę, że obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących spoczywa na podatnikach VAT. Niemniej jednak, jeżeli osoba fizyczna nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, ale dokonuje sprzedaży samochodów sprowadzanych z zagranicy kilka razy w roku, wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że fiskus uzna takie działania za wskazujące na zamiar dokonywania ich w sposób częstotliwy.
- W konsekwencji, jeśli samochody sprowadzane z zagranicy będą sprzedawane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, wtedy osoby sprzedające auta będą zobowiązane do ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kas - przyznaje Andrzej Pośniak.
Ustalone limity do zwolnienia
Kiedy towary są dostarczane na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej płatnik nie posiada zobowiązania wystawiania faktury VAT. Fakturę taką wystawia się tylko na żądanie tych osób. Jednakże - jak podkreśla Marta Szafarowska, doradca podatkowy w MDDP - płatnicy realizujący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących firm, jak również  rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne. Oczywiście od takiego zobowiązania przewidziano wiele zwolnień w rozporządzeniu ministra finansów z 26 lipca 2010 r.
- W szczególności zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2012 r. są podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym dokonali sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych w kwocie nieprzekraczającej 40 tys. zł (netto) i wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek stosowania kas - przypomina Marta Szafarowska.
Nasza rozmówczyni dodaje, że zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu danego roku przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 tys. zł.
- Jeśli ktoś rozpoczyna działalność w danym roku, zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania podlegają jedynie obroty z tytułu sprzedaży na rzecz konsumentów do 20 tys. zł - mówi Marta Szafarowska.
Równocześnie przestrzega przed faktem, iż naruszenie zobowiązania rejestrowania sprzedaży przez kasy fiskalne daje urzędnikom podatkowym możliwość stosowania specjalnej sankcji. Jest ona ustalana w wysokości 30-proc. podatku naliczonego VAT przy nabyciu przez podatnika towarów, które powinny być ewidencjonowane za pomocą kas, za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych.
Ustawowe zwolnienia
Obecnie istniejące przepisy przewidują również odrębny katalog zwolnień od stosowania kas fiskalnych. Jednakże określają również dodatkowe uwarunkowania ich stosowania. Andrzej Nikończyk tłumaczy nam, że wyłączenia te obejmują m.in. silniki, nadwozia czy inne części i akcesoria do samochodów. Kłopot w tym, że odwołują się do konkretnych symboli PKWiU. Wskazane w tych przepisach symbole nie obejmują jednak samych samochodów, niezależnie od ich typu (osobowe, ciężarowe, itp.).
- Mimo że w samochodzie jest i silnik, i nadwozie, to jest to odrębny towar - tłumaczy Andrzej Nikończyk.
Z tego też powodu, gdy obroty roczne przekroczą ustawowe limity, ucieczka od rejestracji sprzedaży przez kasy nie będzie możliwa. Jakakolwiek próba pominięcia  zobowiązań powiązanych z rejestracją przez kasy może mieć przykre konsekwencje. Poza sankcjami VAT fiskus może też ukarać podatnika grzywnami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego.
Obowiązek stosowania kasy nie dotyczy natomiast tych przypadków, gdy odsprzedajemy wcześniej użytkowany przez nas samochód.
(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, data artykułu: 04.08.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

fiskalne

drukarki fiskalne

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:40