Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»Masz duże obroty, możesz uniknąć kasy fiskalnej

Masz duże obroty, możesz uniknąć kasy fiskalnej

Napisał  wtorek, 26 lipiec 2011 10:48

Masz duże obroty, możesz uniknąć kasy fiskalnej

Przedsiębiorca po przekroczeniu kwoty obrotów w wysokości 40 tys. zł ze wykonywanie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, może uniknąć obowiązku rejestracji obrotów poprzez kasy fiskalne, jeśli zadba o to by liczba przeprowadzonych przez niego transakcji w roku podatkowym nie przekroczyła 50 i by były one przeprowadzone na rzecz nie więcej niż 20 klientów, a dodatkowo każda sprzedaż była udokumentowana fakturą VAT.


Właśnie takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 07.06.2011 r., sygn. ILPP2/443-468/11-3/MR.

Problem tyczył się płatnika, który od 2009 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług adwokackich w ramach prowadzonej kancelarii. W roku 2011 przewidywany przez niego obrót z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczy kwotę 40 tys. zł. Przedsiębiorca zaznaczył również, iż za każdym razem świadczenie usługi dokonane na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dokumentuje fakturą VAT, a liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług w 2010 roku nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.
We wniosku o interpretację podatnik zapytał, czy w sytuacji, gdy w 2011 r. kwota obrotów z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczy 40 tys. zł, a liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług w 2011 r. nie przekroczy 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie mniejsza niż 20, będzie miał obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W jego opinii pomimo przekroczenia ww. kwoty obrotów nie będzie miał takiego obowiązku.

Urząd Skarbowy w pełni podzielił pogląd przedsiębiorcy. W uzasadnieniu przypomniał, że kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów. (Źródło: podatki.biz, data artykułu: 21.07.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:42