Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»it-adm
it-adm

it-adm

środa, 12 listopad 2014 14:30

 zapraszamy do sklepu www.soft-bit.pl

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r.

Poz. 1544

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”, oraz warunki korzystania ze zwolnienia.

środa, 22 maj 2013 12:34

Prawidłowe używanie kas fiskalnych po odczycie pamięci fiskalnej.

OPIS ZDARZENIA: 1.06.2012 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tyczącej się podatku od towarów i usług w temacie używania kas fiskalnych.

 

środa, 22 maj 2013 11:50

Cena towaru na fakturze VAT kontra cena na paragonie drukowanym przez kasy fiskalne

OPIS ZDARZENIA: 11.06.2012r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tyczącej się podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia czy dopuszczana jest niezgodność ceny jednostkowej i kwoty podatku VAT na paragonie fiskalnym oraz fakturze VAT, ustalenia czy z tytułu niezgodności ceny jednostkowej oraz kwoty podatku VAT na paragonie fiskalnym i fakturze VAT zaistnieje u osoby wnioskującej  zaległość lub nadpłata w podatku od towarów i usług oraz ustalenia czy osobie wnioskującej winno się postawić zarzut, iż prowadzona rejestracji VAT jest nierzetelne lub wadliwe.

wtorek, 21 maj 2013 12:55

Czy sprzedaż w kantorach ma prawo korzystać ze zwolnienia z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne?

OPIS ZDARZENIA: 24.05.2012 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z zobowiązania rejestrowania przez kasy fiskalne. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 lipca 2012 r. (data wpływu 2 sierpnia 2012 r.) o doprecyzowanie zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego, przeformułowanie pytania oraz o oryginał podpisu osoby wnioskującej.

wtorek, 21 maj 2013 11:51

Kiedy następuje zwolnienie z zobowiązania realizowania rejestracji przez kasy fiskalne?

OPIS ZDARZENIA: 17.07.2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie przedłożono wniosek z dnia 14 lipca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w temacie zwolnienia z zobowiązanie rejestracji sprzedaży poprzez kasy fiskalne.

 

wtorek, 21 maj 2013 11:07

Sprzedajesz wysyłkowo, wpłatę masz po godzinach pracy. Jak zarejestrować sprzedaż przez kasy fiskalne?

OPIS ZDARZENIA: 2.10.2012r. przedłożono o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie:

1. rejestrowania poprzez kasy fiskalne sprzedaży wysyłkowej, kiedy zapłata za towar wpłynęła na rachunek bankowy od klienta po godzinach pracy firmy osoby wnioskującej,
2. rejestrowania sprzedaży wysyłkowej „za pobraniem”,
3. możliwości korekty obrotu z tytułu braku zapłaty lub zwrotu towaru.

 

piątek, 17 maj 2013 12:59

Czy trzeba drukować raporty fiskalne dobowe w dniach, w których nie nastąpiła żadna sprzedaż?

OPIS ZDARZENIA: 14.09.2012 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego w indywidualnym temacie tyczącym się podatku od towarów i usług w zakresie sporządzania fiskalnych raportów dobowych w dniach, w których wystąpiła zerowa sprzedaż

 

piątek, 17 maj 2013 12:19

Jak i kiedy dokonywać operacji poprzez kasy fiskalne?

OPIS ZDARZENIA: 2.10.2012 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie terminu i sposobu dokumentowania realizowanych operacji przez kasy fiskalne.

 

piątek, 17 maj 2013 10:37

Jaka jest poprawna stawka VAT dla usług przewozu?

OPIS ZDARZENIA: 05 października 2012 r. przedłożono o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki dla usług przewozu osób taxi.

wtorek, 14 maj 2013 13:40

Czy jest obowiązek wystawienia faktury klientowi nie posiadającemu oryginału paragonu?

OPIS ZDARZENIA: 19 listopada 2012 r. przedłożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie tyczącej się podatku od towarów i usług w temacie zobowiązania wystawienia faktury klientowi nie posiadającemu oryginału paragonu emitowanego przez kasy fiskalne oraz konieczności ponownej zapłaty podatku VAT.