Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Kasa fiskalna plus kalkulator Sharp w prezencie

Jesteś tutaj:Prawo fiskalne jest dla ludzi»Kasy fiskalne w 2012 roku - kto musi je mieć?

Kasy fiskalne w 2012 roku - kto musi je mieć?

Kasy fiskalne w 2012 roku - kto musi je mieć?

Ubiegły rok 2011 pod względem zmian w przepisach fiskalnych dotyczących użytkowania i ewidencjonowania poprzez kasy fiskalne nie należał do szczególnie obfitych.
To właśnie w 2011 weszły w życie nowe grupy zawodowe, które miały obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych i rozpoczęcia rejestrowania swoich obrotów na nich.

Jednakże, jak to jest w zwyczaju w 2011 roku wprowadzone zostały zmiany w zakresie obowiązkowego użytkowania kas fiskalnych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Jakie zostały w nowelizacji wprowadzone nowe zobowiązania dotyczące podatników w temacie rejestracji poprzez kasy fiskalne?


Najważniejszym aspektem jest fakt, iż obowiązujące przed 1 maja 2011 roku zwolnienia z zobowiązania rejestracji poprzez kasy fiskalne w większości wypadków utraciły swoją moc prawną. Rozporządzenie Ministra Finansów powiększające grupę podatników prowadzących sprzedaż towarów, czy też usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, lub rolników ryczałtowych weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku, natomiast nowe grupy przedsiębiorców, których objął obowiązek rejestracji poprzez kasy fiskalne miały prawo skorzystać ze zwolnień do końca kwietnia roku ubiegłego.

Obowiązkiem rejestracji poprez kasy fiskalne w roku 2011 i 2012 zostały obięte grupy zawodowe:
1. świadczących usługi prawnicze,
2. świadczących usługi doradcze i pokrewne,
3. świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia,
4. świadczących usługi w zakresie kultury,
5. świadczących usługi w zakresie sportu,
6. świadczących usługi księgowe,
7. świadczących usługi rachunkowe,
8. świadczących sprzedaż biletów na różne imprezy widowiskowe,
9. świadczących uslugi w zakresie tłumaczeń,
10. świadczących usługi w zakresie rekrutacji pracowników,
11. świadczących usługi pogrzebowe,
12. świadczących usługi przechowania bagaży,
13. świadczących usługi detektywistyczne,
14. przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie karty podatkowej, którzy wcześniej nie posiedli zobowiązanie rejestracji poprzez kasy fiskalne.

Natomiast, jakie w roku 2012 obowiązują zwolnienia?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania poprzez kasy fiskalne do 31 grudnia 2012 roku z przedłużonego zwolnienia mają prawo skorzystać płatnicy:
1. realizujących sprzedaż towarów i usług, które zostaly wyszczególnione w poz. 1-32 załącznika do powyższego rozporządzenia w wypadku, kiedy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności podlegającej ewidencjonowaniu w świetle art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80%,
2. wobec podatników, o których kwota obrotu z działalności podlegającej ewidencjonowaniu nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym pułapu 40 tys. zł i jednocześnie, wcześniej nie pojawił się u nich obowiązek stosowania kas fiskalnych,
3. zaczynających sprzedaż w roku 2012, przy założeniu, że wysokość obrotów pochodzących z działalności podlegającej ewidencjonowaniu nie będzie wyższa niż 20 tys. zł. (inspirowane artykułem o tytule "Dla kogo kasa fiskalna jest obowiązkiem? ", źródło:biznes-firma.pl, data oryginalna artykułu:23.03.2012)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne