25 lat doświadczeń na rynku urządzeń fiskalnych

 

Wyświetlenie artykułów z etykietą: kasy fiskalne Tychy

Bez kasy fiskalnej nie wolno handlować!

Wszyscy sprzedający osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym mają obowiązek rejestracji takiej sprzedaży poprzez kasy fiskalnej. Jednak jak postąpić, kiedy kasa fiskalna ulegnie awarii?

Duplikaty faktur, a prawo do odliczenia podatku VAT

Podatnik przedstawił zapytanie: W roku 2007 w miesiącu maju osoba wnioskująca razem z mężem zakupiła 2 lokale użytkowe w celu realizowania w nich działalności gospodarczej. Zakupienie przedmiotowych lokali było zatwierdzone aktem notarialnym, w którym jako nabywcę określono małżonków nieposiadających rozdzielności majątkowej. W miesiącu październiku 2007 r. osoba wnioskująca zarejestrowała działalność i zrealizowała zgłoszenie rejestracyjne na potrzeby podatku VAT. Z uwagi na fakt braku faktur dokumentujących zakup ww. lokali Wnioskodawczyni wystąpiła do sprzedawcy o wystawienie duplikatu tych faktur. Otrzymała je w kwietniu 2011 r. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna dokonać odliczenia podatku VAT wynikającego z tych duplikatów?

Otwierasz nowy punkt, nie będzie odliczenia z zakupu kasy

Właściciel firmy zobligowany do rejestracji przez kasy fiskalne może odzyskać pewną część wydatków poniesionych na ich zakup. Jednakże lepiej, by szczegółowo policzył, ile urządzeń będzie mu potrzebnych. Ponieważ do odpisu upoważniają jedynie te zgłoszone przedłożone we właściwym Urzędzie Skarbowym na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Dlatego też, jeżeli np. po kilku latach podatnik otworzy następny sklep, nie nie będzie miał prawa skorzystać z odpisu przy zakupie kasy.

Jak zarejestrować kaucję poprzez kasy fiskalne?

Profil różnych form oferowania usług, czy też prowadzenia sprzedaży osobom fizycznym sprawia, iż czasami bierze się od zamawiającego (osoby fizycznej) kaucję, zadatek lub przedpłatę.

Faktem oczywistym jest to, iż w wypadku zadatku lub przedpłaty, związanych z konkretną usługą lub towarem, w przypadku ich otrzymania sprzedawca zobowiązany jest do rejestracji przez kasy fiskalne.

Jednorazowa sprzedaż, a obowiązek rejestracji przez kasy fiskalne

Rejestrowanie obrotu detalicznego poprzez kasy fiskalne przysparza praktycznych problemów wielu podatnikom. Problemy mają w większości te osoby, które nigdy rejestracji takiej nie prowadziły. Wydarzyć się może, iż nawet osoba prowadząca gospodarstwo rolne będzie zobligowana do zarejestrowania obrotu na kasie fiskalnej z tytułu np. jednorazowej sprzedaży ciągnika.

Zanim kasa fiskalna będzie dopuszczona do obrotu producent za godzinę badań zapłaci 200 zł

Teraz prezes GUM, a nie jak do tej pory minister finansów, sprawdzi funkcje kas fiskalnych - informuje Tomasz Kałduś, dyrektor gabinetu prezesa GUM.

Z dniem 1 września prezes Głównego Urzędu Miar (GUM) dopuszcza kasy fiskalne do obrotu. W związku z czym, jakie procedury będą stosowane do badania kas?

Kasy fiskalne w świetle zmian ustawy o VAT

Od 1 września 2011 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332, dalej ?nowelizacja?) dotyczące rejestracji poprzez kasy fiskalne. Trzeba w tym wypadku podkreślić, iż zdecydowana większość przepisów nowelizacji weszła w życie już 1 kwietnia 2011 r.

Jechałam na gapę, gdyż nie miałam gdzie kupić bilet

Pani Anita z Opola chciała wieczorem na Trakcie Królewskim zakupić bilet autobusowy. Jednak to jej się nie udało .

Chciałabym złożyć na siebie donos. W ostatnią sobotę tuż przed godziną 19 jechałam autobusem nr 180 na gapę. Jednak nie miałam innego wyjścia. Z Gagarina na Foksal musiałam się jakoś dostać, a wszystkie kioski były już pozamykane. Do pobliskich sklepów - to prawda - nie wchodziłam. Ale odstraszyły mnie wywieszone przed nimi kartki jednoznacznie zniechęcające do pytania o bilety. Prawdopodobnie ktoś próbował tego przede mną.

Zaliczkowanie towaru przy sprzedaży poprzez kasy fiskalne

W życiu wielu przedsiębiorców zdarzają się przypadki, kiedy klienci wpłacają zaliczki, a konto zakupu określonego towaru, czy też usługi. Z punktu widzenia przepisów ordynacji podatkowej tyczącej się rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych należy na kasę fiskalną wprowadzać całą sprzedaż.
Natomiast kiedy należy to wprowadzać w przypadku wpłat na rachunek bankowy?

Reguły przyznawania odpisu - kasy fiskalne

W myśl rozporządzenia Resortu Finansów znacząca większość podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym ma obowiązek rejestracji takiej sprzedaży poprzez kasy fiskalne.

Copyright © 2007-2023 Kasy i drukarki fiskalne, sprzedaż, serwis, obsługa. All rights reserved.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się do swojego konta