Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasa fiskalna plus kalkulator Sharp w prezencie

Kiedy mogę zrezygnować z kasy fiskalnej?

Kiedy mogę zrezygnować z kasy fiskalnej?

Zapytanie: Z miesiącem kwietniem 2003 r. rozpocząłem prowadzenie działalności związanej z usługami marketingowymi, sprzedażą detaliczną (sklep spożywczo-przemysłowy) oraz usługami gastronomicznymi (bar), natomiast usługi marketingowe są wykonywane dla podmiotów gospodarczych, ale sklep i bar prowadziły sprzedaż osobom fizycznym. Od miesiąca sierpnia 2011 r. w całości zaniechałem sprzedaż detaliczną i na dzień dzisiejszy dokonuję sprzedaży tylko i wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Odnosząc się do mojej obecnej sytuacji, czy istnieje możliwość zrezygnowania z prowadzenia rejestracji przez kasy fiskalne i ich użytkowania?

Udzielona odpowiedź:

Oczywiści. W wypadku, gdy nie będzie Pan realizował sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalność gospodarczą, jak również rolnikom ryczałtowym, wówczas nie będzie Pan posiadał zobowiązania do utrzymywania kas fiskalnych. W związku z czym jest taka możliwość, że można je zlikwidować.

W zgodzie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054) płatnicy realizujący sprzedaż osobom  fizycznym nieprowadzącym działalność gospodarczą oraz rolnikom ryczałtowym są zobligowani prowadzić rejestr obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne.

Z wymienionego powyżej przepisu jednoznacznie wynika, iż zobowiązanie rejestrowania obrotu poprzez kasy fiskalne ciąży na płatnikach wykonujących sprzedaż na rzecz dwóch rodzajów podmiotów, mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Trzeba zaznaczyć, iż zobowiązanie to tyczy się wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów. Tym samym zobowiązanie rejestrowania obrotu przez kasy fiskalne nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, tj. firm, przedsiębiorstw, organizacji.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących uzależniony jest więc od wystąpienia sprzedaży do klientów detalicznych. (inspirowane artykułem o tytule " Możliwość rezygnacji z kas rejestrujących", źródło:podatki.biz, data oryginalna artykułu:27.02.2012)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy fiskalne

fiskalne