Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasa fiskalna plus kalkulator Sharp w prezencie

W gminie kasy fiskalne

W gminie kasy fiskalne

Kiedy gmina realizuje sprzedaż do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak również rolników ryczałtowych powstaje obowiązek rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne. Jednakże jest dużo czynności, w których gmina jest zwolniona z zobowiązania rejestrowania.

Zobowiązanie prowadzenia rejestru sprzedaży poprzez kasy fiskalne wynika z przepisu art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który mówi, że ?podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?. Dlatego z kasą można więc mieć do czynienia w wypadku, kiedy istnieje obrót z VAT (a więc obrót z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem) na rzecz osób prywatnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) lub rolników ryczałtowych.

Faktura w gminie

Kiedy gmina uzyskuje obroty na rzecz innych jednostek albo na rzecz innych podatników VAT, to takie obroty nie mają znaczenia z punktu widzenia zobowiązań tyczących się kas fiskalnych. Jasno wynika to z reguły, iż nie każda czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być rejestrowana przez kasy fiskalne.
Kiedy płatnik wystawia fakturę VAT, wówczas nie posiada obowiązku rejestrowania takiej operacji przez kasy fiskalne. Z tym należy się zgodzić z jednym zastrzeżeniem - w przypadku obrotu na rzecz podatników VAT taka zasada istnieje, ale w przypadku sprzedaży czy świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej takiej zasady nie ma. Istnieją przepisy, które warunkują możliwość skorzystania ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej od udokumentowania takiej sprzedaży za pomocą faktury VAT, ale są to przepisy nieliczne. Dlatego też na podstawie tych przepisów nie można sformułować takiej zasady ogólnej.

Dostępne zwolnienia

Nad wyraz ważną kwestią powiązaną z zobowiązaniami w zakresie kas fiskalnych jest zagadnienie zwolnień od tych obowiązków. Mogłoby się wydawać, iż jeżeli płatnik podatku VAT uzyskał określony pułap obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to automatycznie nabywa zobowiązanie do zamontowania kasy fiskalnej. Jednakże wg prawa nie jest to stwierdzenie prawdziwe i właśnie przepisy tyczące się zwolnień od tych obowiązków powodują często, że podatnik nie musi instalować kasy fiskalnej, albo, mimo że ewidencjonuje obroty na kasie fiskalnej, to jednak nie musi tym obowiązkiem obejmować wszystkich transakcji. (inspirowane artykułem o tytule "Kasy fiskalne w gminie ", źródło:samorzad.infor.pl, data oryginalna artykułu:21.02.2012, autor artykułu:Elżbieta Olechniewicz, Gazeta Samorządu i Administracji)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

kasy

kasa fiskalna