Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie
  • Kasy fiskalne sklep
  • drukarki fiskalne leasing
  • Orły Biznesu
  • Kasa fiskalna Mercury 116f
  • Kasa fiskalna K 10
  • drukarka fiskalna bono-e
  • Kasa fiskalna Novitus Nano E
Email

AKTYN PRO

Program magazynowy Aktyn Pro

jest uniwersalną aplikacją przeznaczoną do obsługi sprzedaży i obrotu towarowego. Program magazynowy Aktyn Pro znajduje zastosowanie w firmach handlowych, usługowych, produkcyjnych. Program magazynowy Aktyn Pro jest systemem o bogatej funkcjonalności, wspomaga planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży, zapewnia kontrolę przepływu towarowego i rozrachunków z kontrahentami.
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
WYBÓR WERSJI PROGRAMU

Cena podstawowa brutto: 1051,65 zł
Cena sprzedaży brutto: 971,00 zł
Kwota rabatu: -80,65 zł
Program magazynowo-handlowy Aktyn ProProgram magazynowo-handlowy Aktyn Pro
Program magazynowo-handlowy Aktyn ProProgram magazynowo-handlowy Aktyn Pro
Program magazynowo-handlowy Aktyn ProProgram magazynowo-handlowy Aktyn Pro
Program magazynowo-handlowy Aktyn ProProgram magazynowo-handlowy Aktyn Pro
Program magazynowo-handlowy Aktyn ProProgram magazynowo-handlowy Aktyn Pro
Program magazynowo-handlowy Aktyn ProProgram magazynowo-handlowy Aktyn Pro
Przeciętny czas dostawy:
2-3d.gif
Szczegóły produktu

Koszt wysyłki to JEDYNIE 20 zł netto.

PROGRAM HANDLOWO-MAGAZYNOWY AKTYN PRO

Program magazynowy Aktyn Pro jest uniwersalną aplikacją przeznaczoną do obsługi sprzedaży i obrotu towarowego.

Program magazynowy Aktyn Pro znajduje zastosowanie w firmach handlowych, usługowych, produkcyjnych.

Program magazynowy Aktyn Pro jest systemem o bogatej funkcjonalności, wspomaga planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży, zapewnia kontrolę przepływu towarowego i rozrachunków z kontrahentami.

Bogate parametry konfiguracyjne pozwalają użytkownikowi na określanie sposobu pracy z programem a więc dopasowanie go do zróżnicowanych wymagań, zarówno niedużych firm jak i większych np. w strukturze wielooddziałowej - sieci sklepów lub hurtowni.

Program magazynowy Aktyn Pro cechuje prosta obsługa, szybki dostęp do informacji i niezawodność działania.

Wersje dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i możliwości klientów: Quatro, Omega, Polo.

Opisywana niżej funkcjonalność dotyczy wersji Quatro. Wyróżniono funkcje dostępne w dodatkowych modułach.

WSPARCIE W PLANOWANIU I PROWADZENIU POLITYKI SPRZEDAŻY

Kontrahenci
Rejestr kontrahentów - dostawców i odbiorców dostępny w programie przechowuje dane teleadresowe, numer NIP, REGON; warunki współpracy tj. formę płatności, limit kredytu, rabat.
Program wspomaga użytkownika w określaniu warunków współpracy np. obliczaniu limitu kredytu na podstawie obrotu za wskazany okres,'uczy się' rabatów.
Możliwość posługiwania się słownikiem kategorii (typów) kontrahentów jest przydatna przy tworzeniu raportów.
Ewidencja trasy przejazdu przypisanej do kontrahenta pozwala zoptymalizować koszty dostaw własnym transportem. Zapewniono szybkie wyszukiwanie kontrahenta wg kodu, nazwy, numeru NIP.

Ceny i rabaty
Prowadzenie elastycznej polityki cenowej i rabatowej zapewnia możliwość wyboru jednej z wielu cen sprzedaży dla towaru np. detalicznej, hurtowej, netto, brutto.Wybranemu kontrahentowi można przypisać rabat oraz jeden z dwudziestu cenników / poziomów cen dla towaru. Rabatu można udzielić na różny sposób: dla kontrahenta - z możliwością wyliczenia wartości rabatu w zależności od obrotu z kontrahentem w zadanym okresie czasu, dla dokumentu czy towaru. Każdemu kontrahentowi można przypisać tabelę rabatów odpowiadających poszczególnym grupom towarowym. Firmom stosującym obniżki cen w ramach promocji program daje możliwość zastosowania dodatkowego rabatu. W programie można udostępnić lub zablokować ręczną modyfikację cen czy rabatów podczas wystawiania dokumentów. Z myślą o firmach zapewniających sprzedawcom swobodę w modyfikowaniu cen i rabatów stworzono raport z nadmiarowych rabatów.

Przeceny
Użytkownik może skorzystać z mechanizmów automatyzujących proces przeceny towarów. Program pozwala na przeceny wybranej grupy towarów, zdefiniowanie poziomu obniżki, ewentualnie podwyżki cen w procentach. W przypadku gdy ten sam towar występuje w różnych cenach sprzedaży mechanizm przeceny można wykorzystać do ujednolicenia cen. Takie ujednolicenie można przeprowadzić na kilka sposobów poprzez wyrównanie do minimalnej, maksymalnej lub średnio ważonej ceny towarów. Proces przeceny można przeprowadzić 'na raty' oraz udokumentować go odpowiednim wydrukiem.

Programy lojalnościowe, Konkursy

Program magazynowy Aktyn Pro wspiera użytkownika w prowadzeniu działań promocyjnych mających na celu pozyskiwanie i utrzymanie klientów.

Dostępnych jest kilka wersji programów lojalnościowych opartych na zbieraniu punktów podczas dokonywania zakupów. Identyfikacja klienta może odbywać się za pomocą kart stałego klienta -magnetycznych bądź chipowych. Firmy organizujące konkursy z nagrodami, przeznaczone dla klientów lub własnych sprzedawców, mogą realizować zaawansowane regulaminy promocji posługując się modułem 'Konkursy'.

Zamówienia
W programie obsługiwane są zamówienia do dostawców i od odbiorców. System zamówień w programie umożliwia wprowadzanie zamówień, rezerwowanie towarów, śledzenie kompletacji zamówień, wystawianie dokumentów jednorazowo lub 'na raty'. Zamówienia do dostawców mogą być generowane na podstawie zamówień od odbiorców. Przy przygotowywaniu zamówień do dostawców pomocnym może być mechanizm wyliczania ilości minimalnych i maksymalnych towarów.Do obsługi zamówień powtarzających się służą zamówienia stałe (wzorcowe). Na ich podstawie użytkownik może szybko wystawiać podobne faktury dla tego samego odbiorcy.

Trasy dostaw
Przypisanie kontrahentów do tras dostaw pozwala ocenić czy zamówień na daną trasę jest na tyle dużo aby opłacało się wysłać na nią samochód z dostawą.

Obsługa przedstawicieli handlowych

Program magazynowy Aktyn Pro współpracuje z systemami sprzedaży mobilnej: eSale, Presell, EBI Distribution.

Programy zainstalowane na komputerach przenośnych typu palmtop. Programy zainstalowane na komputerach przenośnych typu palmtop wspomagają pracę przedstawicieli handlowych. Po pobraniu z systemu Aktyn danych o towarach, kontrahentach i rozrachunkach, mogą oni w terenie na palmtopach rejestrować transakcje z klientami takie jak zamówienia, pozyskiwać informacje o kliencie, towarze, a na koniec zarejestrowane zamówienia przesłać do programu Aktyn.Współpraca między systemami pomaga w skutecznym zarządzaniu siecią przedstawicieli handlowych: usprawnia spływanie i realizację zamówień, pomaga w skutecznym egzekwowaniu przeterminowanych należności.

WSPARCIE W PROWADZENIU EFEKTYWNEJ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

Ewidencja ilościowo-wartościowa

Program magazynowy Aktyn Pro prowadzi pełną ilościowo-wartościową ewidencję magazynu w rzeczywistych cenach nabycia lub zakupu.

Rozliczanie magazynu prowadzone jest różnymi metodami np. FIFO, wg wskazanej dostawy. Ewidencja może obejmować dowolną ilość magazynów.

Bogaty opis towarów
W rejestrze towarów gromadzone są informacje o: kodzie, nazwie, numerze dokumentu przyjęcia do magazynu, numerze PKWiU, przypisaniu do grupy, opakowaniach zbiorczych, jednostkach miar, wadze. Na nazwę i opis towaru przeznaczono łącznie 730 znaków. Możliwość użycia kodu towarowego oraz do trzech dodatkowych kodów, powiązanych ze sobą, pozwala na wyszukiwanie towaru wg dowolnego kodu np. kreskowego lub producenta. Stosując dodatkowe kody kreskowe odpowiadające opakowaniom zbiorczym można ustalać ilościowe przeliczniki między nimi a kodem towaru. Pozwala to na automatyczne przeliczenie liczby palet/kartonów/paczek na jednostki kodu towarowego.

Dostawy

Program magazynowy Aktyn Pro umożliwia dokonywanie przyjęć towarów i rejestracji faktur zakupu oraz dodatkowych kosztów dostawy np. transportu, opłat celnych.

Pozwala to na prowadzenie ewidencji towarów zarówno w cenach zakupu jak i w cenach nabycia, obejmujących dodatkowe koszty. W przypadku gdy towary i dokumenty zakupu nie docierają jednocześnie umożliwiono rejestrowanie niepełnego przyjęcia w formie: 'dostawy niefakturowanej' i 'towarów w drodze'. Dla firm prowadzących gospodarkę opakowaniami zwrotnymi np. hurtowni napojów przeznaczono moduł 'Opakowania zwrotne', automatyzujący wiele żmudnych operacji związanych z ewidencją opakowań, przeliczaniem liczby opakowań powiązanych ze sprzedażą, wystawianiem dokumentów sprzedaży i zakupu oraz z rozliczeniami.

Raporty
Prowadzeniu efektywnej gospodarki magazynowej służą liczne raporty np. raport z zalegających towarów, raport z braków i nadmiarów na podstawie ilości minimalnych i maksymalnych dla towaru.

Inwentaryzacja
Program znacząco usprawnia proces inwentaryzacji m.in. poprzez sporządzanie arkuszy spisowych oraz wydruki wykazów rozbieżności. Umożliwiono przeprowadzanie inwentaryzacji częściowej (dla wybranej grupy towarów) lub pełnej oraz inwentaryzacji 'na raty'.

Obsługa firm wielooddziałowych

Obsługę firm wieloodziałowych usprawniają mechanizmy wymiany danych pomiędzy oddziałami a centralą firmy oraz zatowarowania oddziałów. Moduł 'Zatowarowanie oddziałów' automatyzuje proces przygotowania i realizacji przesunięć między magazynem centralnym a oddziałami.

Produkcja
Możliwość obsługi kompletacji i dekompletacji produktów, stosowania receptur dla obu tych procesów jest przydatna dla firm produkcyjnych, stołówek, firm handlowych zajmujących się np. 'składaniem' komputerów, itd.


WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW

Rodzaje dokumentów

Program magazynowy Aktyn Pro pozwala na generowanie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży i magazynowych oraz dokumentów powiązanych np. faktur na podstawie dokumentów WZ.

Przykłady:
Dokumenty sprzedaży:
faktura VAT, paragon, faktura VAT RR (Rolnicy Ryczałtowi), faktura MP (Mały Podatnik) oraz korekty.
Dokumenty magazynowe:
PZ, PP (przyjęcia z innego magazynu), KF, WZ, PW, RW, KD (korekta PZ).

Dokumenty powiązane
Dokumenty powiązane: dokument PZ na podstawie zamówienia do dostawcy, faktura lub WZ na podstawie zamówienia odbiorcy, faktura na podstawie listy dokumentów WZ. Program pozwala na sporządzanie raportu z powiązań między dokumentami np. FV na podstawie jakich WZ-tek, jakie korekty do faktury, jakie płatności KP do faktury. Program może obsługiwać kilka numerów rachunków bankowych wystawiającego fakturę. Pozwala na wystawianie kilku dokumentów sprzedaży równocześnie (w trybie pracy z pobieraniem towarów przed wyborem kontrahenta). Możliwe jest również prowadzenie sprzedaży ?niemagazynowej?. Dla niektórych rodzajów dokumentów np. PW możliwa jest edycja na raty tzw. 'przedłużona edycja dokumentu'. RIVER Jacek Bator Sp. j. System sprzedaży Aktyn Pro


KONTROLA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, MODUŁ KASOWY

Obsługa różnych form płatności

Użytkownik programu ma możliwość stosowania różnych form płatności: gotówki, przelewu, płatności ratalnych, kompensaty należności. Program współpracuje z wieloma systemami bankowości elektronicznej m.in. EdiCash, MultiCash, MiniBank.

Kasa
Program zapewnia obsługę wszystkich podstawowych operacji na dowolnej liczbie kas: wystawiania dokumentów KP, KW, sporządzania raportów kasowych dla wybranej kasy lub dla kasjera.

Blokady sprzedaży

Program magazynowy Aktyn Pro wspomaga użytkownika w zakresie zapobiegania i odzyskiwania tzw. trudnych należności.

Użytkownik może z wykorzystaniem programu kontrolować limit kredytowy i okres kredytowy przyznawany kontrahentom, stosować automatyczną blokadę sprzedaży dla każdego kontrahenta zwlekającego z dokonaniem płatności nawet o jeden dzień.

Noty odsetkowe
Wspomaganie w zakresie windykacji należności zapewniają m.in. wezwania do zapłaty z naliczeniem odsetek oraz możliwość badania historii płatności i drukowanie not odsetkowych.

Potwierdzanie sald
Możliwość uzyskania zestawienia stanu rozrachunków na zadany dzień z przeszłości jest przydatna do uzgadniania sald pomiędzy firmami. Program pozwala na drukowanie potwierdzeń sald.


WSPÓŁPRACA Z WIELOMA TYPAMI URZĄDZEŃ FISKALNYCH

Drukarki fiskalne

Program magazynowy Aktyn Pro obsługuje współpracę z wieloma modelami urządzeń fiskalnych.

Dostępne są moduły sprzedaży do drukarek fiskalnych - modeli: Posnet Thermal lub innych standardu DF-300 (Posnet, Viking, Vivo, Novitus, Innova System, Emar Duo); Elzab lub innych standardu FP-600. lub innych standardu FP-600.

Kasy fiskalne
Obsługę kas fiskalnych zapewnia program Fiskas, działający samodzielnie lub we współpracy z programem Aktyn. Dzięki współpracy tych programów zmiany cennika dokonywane w Aktynie np. podczas rejestracji dostawy są od razu widoczne w Fiskasie i można je przesłać do kas fiskalnych. Z drugiej strony informacje o sprzedaży dokonanej na kasach fiskalnych, zgromadzone w bazach Fiskasa, mogą być przeniesione do Aktyna w celu aktualizacji stanów magazynowych, rozrachunków.

Modele kas fiskalnych (z homologacją Ministerstwa Finansów z 2001r.) obsługiwane przez Fiskas to:
Novitus Tango, Fiesta, Rumba, System; Elzab System, Alfa, Delta; Sharp 457.

Czytniki kodów kreskowych,kolektory danych, wagi metkujące

Ponadto program magazynowy Aktyn Pro współpracuje z wagami tj:

Dibal, Medesa, DSP 800; kolektorami danych np. Optikon, Denso, ScanPal, terminalami sprzedaży Univex SET, PSION, drukarkami kodów kreskowych np. Zebra, Eltron.

SZEROKA GAMA RAPORTÓW

Program magazynowy Aktyn Pro oferuje wiele różnorodnych raportów z dostaw, ze sprzedaży, z operacji kasowych, ze stanu magazynu, rozrachunków, rozliczenia podatku VAT.

Raporty są tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika np. dla dowolnie wybranego okresu czasu, dla wybranego magazynu, dla określonego typu dokumentu, dla wybranej grupy towarów czy dla wybranej grupy użytkowników. Program posiada wbudowane zestawienia sprzedaży w formacie wymaganym przez producentów np. Nestle, Philip Morris Polska, Carlsberg, Unilever, LU Polska, Beiersdorf, Ahold Polska.

Dodatkowe narzędzia do raportowania:
Dostępne są również dodatkowe narzędzia do raportowania: program Szpieg oraz moduł Informat.

Szpieg
Program Szpieg umożliwia wykonywanie szybkich, powtarzających się analiz danych sprzedaży dzięki możliwości zapamiętywania parametrów raportów. Daje również możliwość graficznej prezentacji wyników oraz współpracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel i edytorem Word.

Infomat
Moduł Informat zapewnia natychmiastowy dostęp do bieżących zestawień danych o sprzedaży bez konieczności każdorazowego konfigurowania i wykonywania raportów. Informat automatycznie aktualizuje dane raz w ciągu doby - uruchamia go.

PRZYSTOSOWANIE PROGRAMU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB FIRMY - WYGODA I SZYBKOŚĆ PRACY

Konfiguracja

Przystosowaniu uniwersalnego programu Aktyn Pro do indywidualnych potrzeb firmy służy moduł konfiguracji obejmujący m.in. wydruki, sprzedaż, dostawy, rodzaj wyświetlanego menu. Dla każdego użytkownika można określić uprawnienia dostępu do określonych funkcji np. wglądu w ceny zakupu/nabycia, odblokowywania zadłużonego kontrahenta, ustalania/obliczania limitów kredytowych, modyfikacji danych kontrahenta, dostępu do wybranych magazynów, itd.

Szybkość, praca w sieci
Konstrukcja programu gwarantuje, że mimo przechowywania danych za długi okres czasu program będzie działał tak samo szybko jak w przypadku krótszej 'historii' pracy.

Linux

Program magazynowy Aktyn Pro ma niewygórowane wymagania sprzętowe.

Program magazynowy Aktyn Pro może pracować w sieci komputerowej np. Novell, Windows NT/2000, Linux.

Integracja z systemem finansowo-księgowym

Automatyczne przenoszenie danych do programu Aktyn Finanse-Księgowość zapewnia program AK2FK. Zapewniono bezpośrednie przenoszenie danych do programu Aktyn KPR.

PRZEGLĄD WERSJI PROGRAMU

Program magazynowy Aktyn Pro przygotowany jest w trzech wersjach: Polo, Omega i Quatro dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości klientów.

W prosty sposób można dokonać zmiany wersji programu, dzięki temu Aktyn rośnie razem z użytkownikiem!

1. Program Aktyn Polo jeden magazyn, zamówienia (jedna lista)

2. Program Aktyn Omega dodatkowo dowolna liczba magazynów, kas, list zamówień, mechanizmy kompletacji i kompletacji

3. Program Aktyn Quatro dodatkowo wspólna lista rozrachunków pozwalająca na uzyskanie kompleksowej informacji o stanie rozrachunków w całej sieci placówek/stanowisk firmy, dokumenty WZ, zaawansowane systemy rabatowe (tabela rabatowa, programy lojalnościowe

Jeśli już teraz masz, jakieś pytania lub wątpliwości ZADZWOŃ! (032) 270-39-37 lub 0-572-570-177 lub 0-572-570-179

lub NAPISZ! Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

Program magazynowo-handlowy Aktyn Pro wersja demo

<a href="/programy-magazynowe/Program_Fiskas_Sharp457_3_6_01.zip" title="program Fiskas do

Opinie
Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.
Produkty powiązane
Podkategorie
Video

Koszt wysyłki to JEDYNIE 20 zł netto.

PROGRAM HANDLOWO-MAGAZYNOWY AKTYN PRO

Program magazynowy Aktyn Pro jest uniwersalną aplikacją przeznaczoną do obsługi sprzedaży i obrotu towarowego.

Program magazynowy Aktyn Pro znajduje zastosowanie w firmach handlowych, usługowych, produkcyjnych.

Program magazynowy Aktyn Pro jest systemem o bogatej funkcjonalności, wspomaga planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży, zapewnia kontrolę przepływu towarowego i rozrachunków z kontrahentami.

Bogate parametry konfiguracyjne pozwalają użytkownikowi na określanie sposobu pracy z programem a więc dopasowanie go do zróżnicowanych wymagań, zarówno niedużych firm jak i większych np. w strukturze wielooddziałowej - sieci sklepów lub hurtowni.

Program magazynowy Aktyn Pro cechuje prosta obsługa, szybki dostęp do informacji i niezawodność działania.

Wersje dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i możliwości klientów: Quatro, Omega, Polo.

Opisywana niżej funkcjonalność dotyczy wersji Quatro. Wyróżniono funkcje dostępne w dodatkowych modułach.

WSPARCIE W PLANOWANIU I PROWADZENIU POLITYKI SPRZEDAŻY

Kontrahenci
Rejestr kontrahentów - dostawców i odbiorców dostępny w programie przechowuje dane teleadresowe, numer NIP, REGON; warunki współpracy tj. formę płatności, limit kredytu, rabat.
Program wspomaga użytkownika w określaniu warunków współpracy np. obliczaniu limitu kredytu na podstawie obrotu za wskazany okres,'uczy się' rabatów.
Możliwość posługiwania się słownikiem kategorii (typów) kontrahentów jest przydatna przy tworzeniu raportów.
Ewidencja trasy przejazdu przypisanej do kontrahenta pozwala zoptymalizować koszty dostaw własnym transportem. Zapewniono szybkie wyszukiwanie kontrahenta wg kodu, nazwy, numeru NIP.

Ceny i rabaty
Prowadzenie elastycznej polityki cenowej i rabatowej zapewnia możliwość wyboru jednej z wielu cen sprzedaży dla towaru np. detalicznej, hurtowej, netto, brutto.Wybranemu kontrahentowi można przypisać rabat oraz jeden z dwudziestu cenników / poziomów cen dla towaru. Rabatu można udzielić na różny sposób: dla kontrahenta - z możliwością wyliczenia wartości rabatu w zależności od obrotu z kontrahentem w zadanym okresie czasu, dla dokumentu czy towaru. Każdemu kontrahentowi można przypisać tabelę rabatów odpowiadających poszczególnym grupom towarowym. Firmom stosującym obniżki cen w ramach promocji program daje możliwość zastosowania dodatkowego rabatu. W programie można udostępnić lub zablokować ręczną modyfikację cen czy rabatów podczas wystawiania dokumentów. Z myślą o firmach zapewniających sprzedawcom swobodę w modyfikowaniu cen i rabatów stworzono raport z nadmiarowych rabatów.

Przeceny
Użytkownik może skorzystać z mechanizmów automatyzujących proces przeceny towarów. Program pozwala na przeceny wybranej grupy towarów, zdefiniowanie poziomu obniżki, ewentualnie podwyżki cen w procentach. W przypadku gdy ten sam towar występuje w różnych cenach sprzedaży mechanizm przeceny można wykorzystać do ujednolicenia cen. Takie ujednolicenie można przeprowadzić na kilka sposobów poprzez wyrównanie do minimalnej, maksymalnej lub średnio ważonej ceny towarów. Proces przeceny można przeprowadzić 'na raty' oraz udokumentować go odpowiednim wydrukiem.

Programy lojalnościowe, Konkursy

Program magazynowy Aktyn Pro wspiera użytkownika w prowadzeniu działań promocyjnych mających na celu pozyskiwanie i utrzymanie klientów.

Dostępnych jest kilka wersji programów lojalnościowych opartych na zbieraniu punktów podczas dokonywania zakupów. Identyfikacja klienta może odbywać się za pomocą kart stałego klienta -magnetycznych bądź chipowych. Firmy organizujące konkursy z nagrodami, przeznaczone dla klientów lub własnych sprzedawców, mogą realizować zaawansowane regulaminy promocji posługując się modułem 'Konkursy'.

Zamówienia
W programie obsługiwane są zamówienia do dostawców i od odbiorców. System zamówień w programie umożliwia wprowadzanie zamówień, rezerwowanie towarów, śledzenie kompletacji zamówień, wystawianie dokumentów jednorazowo lub 'na raty'. Zamówienia do dostawców mogą być generowane na podstawie zamówień od odbiorców. Przy przygotowywaniu zamówień do dostawców pomocnym może być mechanizm wyliczania ilości minimalnych i maksymalnych towarów.Do obsługi zamówień powtarzających się służą zamówienia stałe (wzorcowe). Na ich podstawie użytkownik może szybko wystawiać podobne faktury dla tego samego odbiorcy.

Trasy dostaw
Przypisanie kontrahentów do tras dostaw pozwala ocenić czy zamówień na daną trasę jest na tyle dużo aby opłacało się wysłać na nią samochód z dostawą.

Obsługa przedstawicieli handlowych

Program magazynowy Aktyn Pro współpracuje z systemami sprzedaży mobilnej: eSale, Presell, EBI Distribution.

Programy zainstalowane na komputerach przenośnych typu palmtop. Programy zainstalowane na komputerach przenośnych typu palmtop wspomagają pracę przedstawicieli handlowych. Po pobraniu z systemu Aktyn danych o towarach, kontrahentach i rozrachunkach, mogą oni w terenie na palmtopach rejestrować transakcje z klientami takie jak zamówienia, pozyskiwać informacje o kliencie, towarze, a na koniec zarejestrowane zamówienia przesłać do programu Aktyn.Współpraca między systemami pomaga w skutecznym zarządzaniu siecią przedstawicieli handlowych: usprawnia spływanie i realizację zamówień, pomaga w skutecznym egzekwowaniu przeterminowanych należności.

WSPARCIE W PROWADZENIU EFEKTYWNEJ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

Ewidencja ilościowo-wartościowa

Program magazynowy Aktyn Pro prowadzi pełną ilościowo-wartościową ewidencję magazynu w rzeczywistych cenach nabycia lub zakupu.

Rozliczanie magazynu prowadzone jest różnymi metodami np. FIFO, wg wskazanej dostawy. Ewidencja może obejmować dowolną ilość magazynów.

Bogaty opis towarów
W rejestrze towarów gromadzone są informacje o: kodzie, nazwie, numerze dokumentu przyjęcia do magazynu, numerze PKWiU, przypisaniu do grupy, opakowaniach zbiorczych, jednostkach miar, wadze. Na nazwę i opis towaru przeznaczono łącznie 730 znaków. Możliwość użycia kodu towarowego oraz do trzech dodatkowych kodów, powiązanych ze sobą, pozwala na wyszukiwanie towaru wg dowolnego kodu np. kreskowego lub producenta. Stosując dodatkowe kody kreskowe odpowiadające opakowaniom zbiorczym można ustalać ilościowe przeliczniki między nimi a kodem towaru. Pozwala to na automatyczne przeliczenie liczby palet/kartonów/paczek na jednostki kodu towarowego.

Dostawy

Program magazynowy Aktyn Pro umożliwia dokonywanie przyjęć towarów i rejestracji faktur zakupu oraz dodatkowych kosztów dostawy np. transportu, opłat celnych.

Pozwala to na prowadzenie ewidencji towarów zarówno w cenach zakupu jak i w cenach nabycia, obejmujących dodatkowe koszty. W przypadku gdy towary i dokumenty zakupu nie docierają jednocześnie umożliwiono rejestrowanie niepełnego przyjęcia w formie: 'dostawy niefakturowanej' i 'towarów w drodze'. Dla firm prowadzących gospodarkę opakowaniami zwrotnymi np. hurtowni napojów przeznaczono moduł 'Opakowania zwrotne', automatyzujący wiele żmudnych operacji związanych z ewidencją opakowań, przeliczaniem liczby opakowań powiązanych ze sprzedażą, wystawianiem dokumentów sprzedaży i zakupu oraz z rozliczeniami.

Raporty
Prowadzeniu efektywnej gospodarki magazynowej służą liczne raporty np. raport z zalegających towarów, raport z braków i nadmiarów na podstawie ilości minimalnych i maksymalnych dla towaru.

Inwentaryzacja
Program znacząco usprawnia proces inwentaryzacji m.in. poprzez sporządzanie arkuszy spisowych oraz wydruki wykazów rozbieżności. Umożliwiono przeprowadzanie inwentaryzacji częściowej (dla wybranej grupy towarów) lub pełnej oraz inwentaryzacji 'na raty'.

Obsługa firm wielooddziałowych

Obsługę firm wieloodziałowych usprawniają mechanizmy wymiany danych pomiędzy oddziałami a centralą firmy oraz zatowarowania oddziałów. Moduł 'Zatowarowanie oddziałów' automatyzuje proces przygotowania i realizacji przesunięć między magazynem centralnym a oddziałami.

Produkcja
Możliwość obsługi kompletacji i dekompletacji produktów, stosowania receptur dla obu tych procesów jest przydatna dla firm produkcyjnych, stołówek, firm handlowych zajmujących się np. 'składaniem' komputerów, itd.


WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW

Rodzaje dokumentów

Program magazynowy Aktyn Pro pozwala na generowanie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży i magazynowych oraz dokumentów powiązanych np. faktur na podstawie dokumentów WZ.

Przykłady:
Dokumenty sprzedaży:
faktura VAT, paragon, faktura VAT RR (Rolnicy Ryczałtowi), faktura MP (Mały Podatnik) oraz korekty.
Dokumenty magazynowe:
PZ, PP (przyjęcia z innego magazynu), KF, WZ, PW, RW, KD (korekta PZ).

Dokumenty powiązane
Dokumenty powiązane: dokument PZ na podstawie zamówienia do dostawcy, faktura lub WZ na podstawie zamówienia odbiorcy, faktura na podstawie listy dokumentów WZ. Program pozwala na sporządzanie raportu z powiązań między dokumentami np. FV na podstawie jakich WZ-tek, jakie korekty do faktury, jakie płatności KP do faktury. Program może obsługiwać kilka numerów rachunków bankowych wystawiającego fakturę. Pozwala na wystawianie kilku dokumentów sprzedaży równocześnie (w trybie pracy z pobieraniem towarów przed wyborem kontrahenta). Możliwe jest również prowadzenie sprzedaży ?niemagazynowej?. Dla niektórych rodzajów dokumentów np. PW możliwa jest edycja na raty tzw. 'przedłużona edycja dokumentu'. RIVER Jacek Bator Sp. j. System sprzedaży Aktyn Pro


KONTROLA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, MODUŁ KASOWY

Obsługa różnych form płatności

Użytkownik programu ma możliwość stosowania różnych form płatności: gotówki, przelewu, płatności ratalnych, kompensaty należności. Program współpracuje z wieloma systemami bankowości elektronicznej m.in. EdiCash, MultiCash, MiniBank.

Kasa
Program zapewnia obsługę wszystkich podstawowych operacji na dowolnej liczbie kas: wystawiania dokumentów KP, KW, sporządzania raportów kasowych dla wybranej kasy lub dla kasjera.

Blokady sprzedaży

Program magazynowy Aktyn Pro wspomaga użytkownika w zakresie zapobiegania i odzyskiwania tzw. trudnych należności.

Użytkownik może z wykorzystaniem programu kontrolować limit kredytowy i okres kredytowy przyznawany kontrahentom, stosować automatyczną blokadę sprzedaży dla każdego kontrahenta zwlekającego z dokonaniem płatności nawet o jeden dzień.

Noty odsetkowe
Wspomaganie w zakresie windykacji należności zapewniają m.in. wezwania do zapłaty z naliczeniem odsetek oraz możliwość badania historii płatności i drukowanie not odsetkowych.

Potwierdzanie sald
Możliwość uzyskania zestawienia stanu rozrachunków na zadany dzień z przeszłości jest przydatna do uzgadniania sald pomiędzy firmami. Program pozwala na drukowanie potwierdzeń sald.


WSPÓŁPRACA Z WIELOMA TYPAMI URZĄDZEŃ FISKALNYCH

Drukarki fiskalne

Program magazynowy Aktyn Pro obsługuje współpracę z wieloma modelami urządzeń fiskalnych.

Dostępne są moduły sprzedaży do drukarek fiskalnych - modeli: Posnet Thermal lub innych standardu DF-300 (Posnet, Viking, Vivo, Novitus, Innova System, Emar Duo); Elzab lub innych standardu FP-600. lub innych standardu FP-600.

Kasy fiskalne
Obsługę kas fiskalnych zapewnia program Fiskas, działający samodzielnie lub we współpracy z programem Aktyn. Dzięki współpracy tych programów zmiany cennika dokonywane w Aktynie np. podczas rejestracji dostawy są od razu widoczne w Fiskasie i można je przesłać do kas fiskalnych. Z drugiej strony informacje o sprzedaży dokonanej na kasach fiskalnych, zgromadzone w bazach Fiskasa, mogą być przeniesione do Aktyna w celu aktualizacji stanów magazynowych, rozrachunków.

Modele kas fiskalnych (z homologacją Ministerstwa Finansów z 2001r.) obsługiwane przez Fiskas to:
Novitus Tango, Fiesta, Rumba, System; Elzab System, Alfa, Delta; Sharp 457.

Czytniki kodów kreskowych,kolektory danych, wagi metkujące

Ponadto program magazynowy Aktyn Pro współpracuje z wagami tj:

Dibal, Medesa, DSP 800; kolektorami danych np. Optikon, Denso, ScanPal, terminalami sprzedaży Univex SET, PSION, drukarkami kodów kreskowych np. Zebra, Eltron.

SZEROKA GAMA RAPORTÓW

Program magazynowy Aktyn Pro oferuje wiele różnorodnych raportów z dostaw, ze sprzedaży, z operacji kasowych, ze stanu magazynu, rozrachunków, rozliczenia podatku VAT.

Raporty są tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika np. dla dowolnie wybranego okresu czasu, dla wybranego magazynu, dla określonego typu dokumentu, dla wybranej grupy towarów czy dla wybranej grupy użytkowników. Program posiada wbudowane zestawienia sprzedaży w formacie wymaganym przez producentów np. Nestle, Philip Morris Polska, Carlsberg, Unilever, LU Polska, Beiersdorf, Ahold Polska.

Dodatkowe narzędzia do raportowania:
Dostępne są również dodatkowe narzędzia do raportowania: program Szpieg oraz moduł Informat.

Szpieg
Program Szpieg umożliwia wykonywanie szybkich, powtarzających się analiz danych sprzedaży dzięki możliwości zapamiętywania parametrów raportów. Daje również możliwość graficznej prezentacji wyników oraz współpracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel i edytorem Word.

Infomat
Moduł Informat zapewnia natychmiastowy dostęp do bieżących zestawień danych o sprzedaży bez konieczności każdorazowego konfigurowania i wykonywania raportów. Informat automatycznie aktualizuje dane raz w ciągu doby - uruchamia go.

PRZYSTOSOWANIE PROGRAMU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB FIRMY - WYGODA I SZYBKOŚĆ PRACY

Konfiguracja

Przystosowaniu uniwersalnego programu Aktyn Pro do indywidualnych potrzeb firmy służy moduł konfiguracji obejmujący m.in. wydruki, sprzedaż, dostawy, rodzaj wyświetlanego menu. Dla każdego użytkownika można określić uprawnienia dostępu do określonych funkcji np. wglądu w ceny zakupu/nabycia, odblokowywania zadłużonego kontrahenta, ustalania/obliczania limitów kredytowych, modyfikacji danych kontrahenta, dostępu do wybranych magazynów, itd.

Szybkość, praca w sieci
Konstrukcja programu gwarantuje, że mimo przechowywania danych za długi okres czasu program będzie działał tak samo szybko jak w przypadku krótszej 'historii' pracy.

Linux

Program magazynowy Aktyn Pro ma niewygórowane wymagania sprzętowe.

Program magazynowy Aktyn Pro może pracować w sieci komputerowej np. Novell, Windows NT/2000, Linux.

Integracja z systemem finansowo-księgowym

Automatyczne przenoszenie danych do programu Aktyn Finanse-Księgowość zapewnia program AK2FK. Zapewniono bezpośrednie przenoszenie danych do programu Aktyn KPR.

PRZEGLĄD WERSJI PROGRAMU

Program magazynowy Aktyn Pro przygotowany jest w trzech wersjach: Polo, Omega i Quatro dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości klientów.

W prosty sposób można dokonać zmiany wersji programu, dzięki temu Aktyn rośnie razem z użytkownikiem!

1. Program Aktyn Polo jeden magazyn, zamówienia (jedna lista)

2. Program Aktyn Omega dodatkowo dowolna liczba magazynów, kas, list zamówień, mechanizmy kompletacji i kompletacji

3. Program Aktyn Quatro dodatkowo wspólna lista rozrachunków pozwalająca na uzyskanie kompleksowej informacji o stanie rozrachunków w całej sieci placówek/stanowisk firmy, dokumenty WZ, zaawansowane systemy rabatowe (tabela rabatowa, programy lojalnościowe

Jeśli już teraz masz, jakieś pytania lub wątpliwości ZADZWOŃ! (032) 270-39-37 lub 0-572-570-177 lub 0-572-570-179

lub NAPISZ! Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

Program magazynowo-handlowy Aktyn Pro wersja demo

<a href="/programy-magazynowe/Program_Fiskas_Sharp457_3_6_01.zip" title="program Fiskas do