Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie

Kasy fiskalne online Tanie kasy fiskalne Małe kasy fiskalne

Jesteś tutaj:Interpretacje prawne»Sprzedajesz wysyłkowo, wpłatę masz po godzinach pracy. Jak zarejestrować sprzedaż przez kasy fiskalne?

Sprzedajesz wysyłkowo, wpłatę masz po godzinach pracy. Jak zarejestrować sprzedaż przez kasy fiskalne?

Napisał  wtorek, 21 maj 2013 11:07

Sprzedajesz wysyłkowo, wpłatę masz po godzinach pracy. Jak zarejestrować sprzedaż przez kasy fiskalne?

OPIS ZDARZENIA: 2.10.2012r. przedłożono o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie:

1. rejestrowania poprzez kasy fiskalne sprzedaży wysyłkowej, kiedy zapłata za towar wpłynęła na rachunek bankowy od klienta po godzinach pracy firmy osoby wnioskującej,
2. rejestrowania sprzedaży wysyłkowej „za pobraniem”,
3. możliwości korekty obrotu z tytułu braku zapłaty lub zwrotu towaru.

 

 

6 grudnia 2012r. wniosek został uzupełniony pismem (data wpływu 10 grudnia 2012r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP3/443-1049/12/KG z dnia 29 listopada 2012r.

ZAPREZENTOWANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W zgodzie z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów oznajmia, iż stanowisko osoby wnioskującej, zaprezentowane we wniosku z dnia 26 września 2012r. (data wpływu 2 października 2012r.), uzupełnionym pismami z dnia 6 grudnia 2012r. (data wpływu 10 grudnia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji zapisów prawa podatkowego tyczącej się podatku od towarów i usług w zakresie:

1. rejestrowania poprzez kasy fiskalne sprzedaży wysyłkowej, kiedy zapłata za towar wpłynęła na rachunek bankowy od klienta po godzinach pracy firmy osoby wnioskującej,
2. rejestrowania sprzedaży wysyłkowej „za pobraniem”,
3. możliwości korekty obrotu z tytułu braku zapłaty lub zwrotu towaru.
jest prawidłowe.

PRZEDSTAWIONE UZASADNIENIE

W przedmiotowym wniosku zaprezentowano taki stan faktyczny:

Osoba wnioskująca jest osobą fizyczną realizująca działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności osoby wnioskującej jest między innym handel parasolami. Firma osoby wnioskującej prowadzi sprzedaż bezpośrednią oraz wysyłkową. Osoba wnioskująca sprzedaje towary dla firm oraz dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W sierpniu 2012r. osoba wnioskująca uruchomiła sklep internetowy. Zamówiony przez klienta w sklepie internetowym lub bezpośrednio w rozmowie telefonicznej towar wysyła korzystając z usług firmy kurierskiej. Klienci mogą wybrać dwie formy płatności: przelew dokonany przed wysyłką lub za pobraniem. Po otrzymaniu przelewu lub zamówienia z wybraną formą płatności za pobraniem towar jest pakowany i przekazywany firmie kurierskiej. Zapłata za sprzedaż wysyłkową następuje za pośrednictwem banku – przelew od klienta lub firmy kurierskiej – przelew kwot pobranych od klientów.

Kasa fiskalna została zamontowana u osoby wnioskującej ponad 10 lat temu. Przez kasy fiskalne odnotowywane są wszystkie sprzedawane towary za gotówkę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Osoba wnioskująca ewidencjonuje też przez kasy fiskalne sprzedaż wysyłkową dla osób fizycznych płaconą za pośrednictwem banku, jeżeli klient dokona przelewu środków przed wysyłką towaru oraz zapłaconą przez klienta w firmie kurierskiej. Uzyskaną zapłatę od klienta za zamówiony towar Wnioskodawca stara się rejestrować przez kasy fiskalne w dniu wpływu środków na rachunek bankowy.

W wypadku sprzedaży wysyłkowej, w której klient płaci za towar firmie kurierskiej rejestruje ją w dniu wysyłki towaru (dzień przekazania towaru firmie kurierskiej). Do wysyłanych kurierem towarów dołącza paragony fiskalne będące potwierdzeniem sprzedaży. Firma kurierska przekazuje osobie wnioskującej na konto kwoty zbiorcze od kilku klientów. Osoba wnioskująca realizuje rejestrację sprzedaży, wykonuje zestawienia wysyłek do klientów dokonanych za pośrednictwem kurierów. Każda zapłata jest identyfikowana i podporządkowana do odpowiedniego zamówienia.

Wykonując sprzedaż wysyłkową osoba wnioskująca nie korzysta ze zwolnienia z zobowiązania jej rejestrowania przez kasy fiskalne, gdyż nie spełnia jednego z warunków zwolnienia określonych w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z zobowiązania rejestrowania ewidencji sprzedaży poprzez kasy fiskalne (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Rejestrowanie periodycznych dostaw wysyłkowych osoba wnioskująca rozpoczęła bowiem przed dniem 1 stycznia 2011r.

Firma osoby wnioskującej udostępnia klientom jeden ze swoich rachunków bankowych na dokonywanie wpłat za zamówiony towar (przelew przed wysyłką towaru). Firma jest czynna od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, jest to czas pracy pracowników. Informację o wpłatach klientów na rachunek bankowy w każdym dniu roboczym od poniedziałku do piątku Wnioskodawca otrzymuje niekiedy po godzinach pracy po 16-tej. Otrzymane wpłaty są księgowane przez bank w różnych godzinach – w trzech sesjach w ciągu dnia. Pierwsza sesja jest w godzinach 11.00-12.30, druga – w godzinach 14.30-15.30, a trzecia po godzinie 17-tej. Środki pieniężne, które wchodzą na rachunek bankowy po godzinie 17-tej są dostępne (do wykorzystania) przez właściciela rachunku bankowego dopiero w dniu następnym. W opisie przelewu wskazana jest wówczas „data waluty”, która jest datą dnia następnego. Ruchy na rachunku bankowym można oglądać na bieżąco na stronie internetowej banku logując się do systemu bankowego. Informację o wpłatach klientów za zamówiony towar na rachunek bankowy po godzinie 17-tej osoba wnioskująca podejmuje dopiero w następnym dniu roboczym. W następnym też dniu dokonuje wysyłki zamówionego towaru przez klienta.

Paragon fiskalny dla udokumentowania sprzedaży, jeśli zapłata za towar (dokonana przed jego wysyłką) wpłynęła na rachunek bankowy po godzinach pracy firmy Wnioskodawca wystawia w następnym dniu roboczym przed rozpoczęciem ewidencji na kasie sprzedaży za dany dzień. Po zarejestrowaniu zapłat z poprzedniego dnia (otrzymanych po godzinie 17-tej) osoba wnioskująca emituje paragon dobowy. Paragon ten obejmuje całą sprzedaż z dnia poprzedniego.

Przykład 1:

Otrzymany przelew po godzinie 17-tej 31.08.2012r. (piątek)
Rejestracja przez kasy fiskalne powyższego przelewu – rano 03.09.2012r. (poniedziałek)
Wydruk paragonu dobowego za 31.08.2012r. 03.09.2012r. (poniedziałek)
Przykład 2:
Wysłanie zamówionego towaru, (dla którego klient wybrał formę płatności „za pobraniem”) 31.08.2012r.
Rejestracja przez kasy fiskalne powyższego wysyłanego towaru 31.08.2012r.
Wydruk paragonu dobowego za 31.08.2012r. 31.08.2012r.
Osoba wnioskująca otrzymuje przelewem od firmy kurierskiej, którego nie rejestruje przez kasy fiskalne 05.09.2012r.

W wypadku zwrotu towaru osoba wnioskująca realizuje rejestrację korekt, z której dokładnie wynika kwota korekty sprzedaż i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu wraz z określeniem prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.

Dlatego też przedłożono takie zapytanie:

Jeśli zapłata za towar wpływa na rachunek bankowy osoby wnioskującej po godzinach pracy firmy, to czy może ona zostać zarejestrowana przez kasy fiskalne następnego dnia roboczego... (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 grudnia 2012r.)
Jeśli klient wybrał formę płatności za pobraniem za zamówiony towar, to czy sprzedaż winna być zarejestrowana w dniu wysyłki towaru... (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 grudnia 2012r.)
Jeśli osoba wnioskująca nie otrzyma przelewu od firmy kurierskiej za sprzedany towar „za pobraniem” w danym miesiącu, w którym miała miejsce jej rejestracja przez kasy fiskalne, to jak osoba wnioskująca winna postąpić dla poprawnego ustalenia zobowiązania podatkowego VAT-7...
Jeśli firma kurierska zwróci osobie wnioskującej nie odebrany przez klienta towar wraz z paragonem w następnym miesiącu, po miesiącu, w którym dokonano rejestrację przez kasy fiskalne to, kiedy osoba wnioskująca winna dokonać korekty sprzedaży dla celów podatku VAT...

Wg osoby wnioskującej:

Ad. 1 – ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 grudnia 2012r.

Jeśli zapłata za towar wpłynie na rachunek bankowy po godzinach pracy firmy to osoba wnioskująca ma prawo ją zarejestrować przez kasy fiskalne następnego dnia roboczego, ponieważ technicznie nie ma innej możliwości, aby to zrealizować. Takie zapłaty otrzymane od klientów za towar przed jego wysyłką mogą być najwcześniej zarejestrowane przez kasy fiskalnej dopiero następnego dnia roboczego. Opisana w części „stan faktyczny” rejestracja sprzedaży wysyłkowej poprzez kasy fiskalne dokumentująca pojedynczą sprzedaż (otrzymana zapłata przed wysyłką towarów) jak i wystawianie paragonów dobowych pomaga w poprawnemu określaniu zobowiązania  podatkowego VAT. W paragonach dobowych wydrukowanych w godzinach rannych przed rozpoczęciem ewidencji na kasie danego dnia, ujęta jest cała sprzedaż dnia poprzedniego.

Ad. 2 – ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 grudnia 2012r.

Jeśli klient wybrał formę płatności za pobraniem za zamówiony towar, to taką sprzedaż osoba wnioskująca winna zarejestrować przez kasy fiskalne w dniu wysyłki towaru. Przepisy prawa podatkowego nie określają momentu, w którym transakcje winny być zaewidencjonowane poprzez kasy fiskalne.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani realizować rejestrację obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne. Na podstawie § 7 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne i drukarki fiskalne, jak również warunków użytkowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są zobligowani do realizowania rejestracji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy. Uzasadnieniem dokonywania na kasie rejestrującej ewidencji sprzedaży wysyłkowej, dla której klient wybrał formę płatności za pobraniem w dniu wysyłki, jest konieczność wydania wraz z towarem oryginału paragonu fiskalnego – dowód zawarcia transakcji sprzedaży. Jeżeli zapłata od firmy kurierskiej za zafiskalizowany towar przyjdzie w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła wysyłka towaru to Wnioskodawca uznaje ją za ostateczną do ewidencji VAT.

Ad. 3

Jeśli osoba wnioskująca nie otrzyma przelewu od firmy kurierskiej za sprzedany towar „za pobraniem” w miesiącu, w którym miała miejsce jej rejestracja przez kasy fiskalne to winna dla poprawnego ustalenia zobowiązania podatkowego VAT, dokonać zapisu korygującego zmniejszającego podstawę opodatkowania. Podstawą opodatkowania w VAT będzie wartość paragonu okresowego pomniejszona o zarejestrowanie, a nie otrzymane w danym miesiącu zapłaty za towar od firmy kurierskiej. W następnym miesiącu otrzymane zapłaty za sprzedaż z poprzedniego miesiąca zwiększać będzie obrót do podatku VAT.

Realizując rejestrację sprzedaży towarów przez kasy fiskalne osoba wnioskująca jest zobligowana do drukowania paragonów sprzedaży, paragonów dobowych i paragonów okresowych. Na rejestr VAT sprzedaży wprowadza paragon okresowy. Jeżeli wystąpi sytuacja, że w miesiącu, w którym miała miejsce rejestracja sprzedaży towaru „za pobraniem” przez kasy fiskalne, a nie wpłynęła za tą sprzedaż zapłata od kuriera to w rejestrze korekt wpisze wartość tej sprzedaży ze znakiem „minus”. Natomiast w następnym miesiącu otrzymane zapłaty za sprzedaż z poprzedniego miesiąca osoba wnioskująca wprowadzi do rejestru korekt ze znakiem „plus” i będzie ona zwiększać obrót do podatku VAT.

Ad. 4

Jesśi firma kurierska zwróci nieodebrany przez klienta towar wraz z paragonem w następnym miesiącu, po miesiącu, w którym wykonano rejestrację tego towaru przez kasy fiskalne to osoba wnioskująca winna dokonać korekty obrotu w miesiącu, w którym dany zwrot miał miejsce. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest z kolei kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o wartość podatku należnego. Kwota należna to całość świadczenia należnego od kupującego.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o podatku VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Wyżej przytoczony zapis  pozwala, więc na pomniejszenia uzyskanego obrotu między innymi o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów, pod warunkiem, że zwroty te, co do zasady, są prawnie dopuszczalne i zostały udokumentowane.

Dokumentami potwierdzającymi zwrot towaru przez firmę kurierską stanowiącymi podstawę korekty podatku VAT mogą być m. in.:

1. dokument zwrotny z firmy kurierskiej związany z nieodebraniem przesyłki prze klienta;
2. zwrócony wraz z towarem oryginał paragonu fiskalnego;
3. rejestr (ewidencja) korekt sprzedaży VAT sporządzana na podstawie dokumentów źródłowych.

W miesiącu, w którym firma kurierska zwróci towar, posiadając powyższe dokumenty Wnioskodawca dokona w rejestrze VAT sprzedaży zapisu korygującego. Wartość korekty podatku VAT będzie równa podatkowi wykazanemu w zwróconym paragonie.

Na mocy aktualnego stanu prawnego stanowisko osoby wnioskującej w sprawie oceny prawnej zaprezentowanego stanu faktycznego w zakresie:

1. rejestrowania poprzez kasy fiskalne sprzedaży wysyłkowej, kiedy zapłata za towar wpłynęła na rachunek bankowy od klienta po godzinach pracy firmy osoby wnioskującej,
2. rejestrowania sprzedaży wysyłkowej „za pobraniem”,
3. możliwości korekty obrotu z tytułu braku zapłaty lub zwrotu towaru.
jest prawidłowe.

Ad. 1

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 22 cyt. ustawy przez pojęcie sprzedaży należy rozumieć zarówno odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z wyżej podanych zapisów zatem wynika, iż warunkiem powstania zobowiązania rejestrowania danego zdarzenia (sprzedaży) przez kasy fiskalne jest powstanie obrotu.

Zobowiązanie w temacie realizowania rejestracji sprzedaży poprzez kasy fiskalne wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie ust. 1 tego przepisu, płatnicy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikm ryczałtowym są są zobligowanie do realizowania rejestracji obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne.

Precyzyjne reguły tyczące się użytkowania kas fiskalnych zostały określone w art. 111 ust. 3a pkt 1 i 8 ustawy o VAT, zgodnie, z którym płatnicy realizujący rejestrację obrotu i kwot podatku należnego przez kasy fiskalne są zobligowani:

1. wykonywać wydruk paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy,
2. wykonywać wydruk emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii na nośniku papierowym.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zapis art. 19 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż zobowiązanie podatkowy powstaje z chwilą wydania towary lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi winny być potwierdzone fakturą, zobowiązanie podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy). Jednakże zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W zgodzie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty – w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym.

Pokazać trzeba, że zapisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „za zaliczeniem pocztowym” i „za pobraniem”. Według słownika języka polskiego PWN – Warszawa 2005, termin „zaliczenie” oznacza „wysłać coś za zaliczeniem pocztowym, kolejowym (skrótowo: za zaliczeniem); wysłać coś pocztą, koleją z zastrzeżeniem, że przesyłka może być odebrana przez adresata po zapłaceniu sumy wskazanej przez nadawcę”. Natomiast, pojęcie „pobranie” oznacza „zainkasowanie przez pocztę na zlecenie nadawcy pewnej kwoty od adresata przesyłki; wysłać coś za pobraniem pocztowym.”

Z podanych definicji wynika jednoznacznie, iż oba terminy traktowane są tożsamo. Zakładając racjonalność ustawodawcy dostarczana przesyłka za pomocą innego kuriera powinna być traktowana tak samo, jak dostarczana przez Pocztę Polską, ze względu na fakt, iż forma realizacji przesyłki (wydanie przesyłki adresatowi po uiszczeniu wskazanej przez nadawcę kwoty) i forma zapłaty (gotówka lub wpłata na rachunek bankowy) są identyczne.

Dlatego też, uzyskanie zapłaty w wypadku dostawy wysyłkowej zrealizowanej „za zaliczeniem pocztowym” jest równoznaczne z otrzymaniem zapłaty „za pobraniem” przez firmy kurierskie. Moment zaistnienia zobowiązania podatkowego w obu przypadkach jest jednakowy. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż przytoczony art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy, nie dotyczy wyłącznie zaliczenia pocztowego, realizowanego przez Pocztę Polską, lecz także innych firm np. kurierskich umożliwiających wysyłkę towarów „za pobraniem”.

Z zaprezentowanego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż osoba wnioskująca realizuje sprzedaż wysyłkową osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Klienci mogą wybrać dwie formy płatności: przelew dokonany przed wysyłką lub za pobraniem. Osoba wnioskująca ewidencjonuje przez kasy fiskalne  sprzedaż bezpośrednią oraz wysyłkową dla osób fizycznych płaconą za pośrednictwem banku, jeżeli klient dokona przelewu środków przed wysyłką towaru oraz zapłaconą przez klienta w firmie kurierskiej.

Z przytoczonych zapisów wynika, że rejestrowaniu poprzez kasy fiskalne podlega każda dokonana transakcja sprzedaży (towarów i usług) świadczona na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy i powinno się ono odbywać z chwilą dokonania sprzedaży, nie później jednak niż w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli w przedmiotowej sprawie z chwilą otrzymania zapłaty za towar. Trzeba więc stwierdzić, że rejestrowanie obrotu w terminie innym niż moment powstania zobowiązania podatkowego prowadziłoby do niezgodności prowadzonej ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych oraz mogłoby skutkować nieprawidłowym sporządzeniem deklaracji podatkowej i tym samym błędnym ustaleniem należnego zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy.

Praktyka pokazuje, że płatnik (sprzedający) otrzymuje wyciągi bankowe z dokonaną wpłatą w późniejszym terminie niż dzień wpłaty, np. w przypadku, gdy płatność zostaje zaksięgowana na koncie sprzedającego po godzinach pracy, czy też z innych powodów. Jest to wtedy pierwszy dzień roboczy wznowienia pracy sprzedającego.

W wypadku braku możliwości rejestracji sprzedaży w dacie powstania obowiązku podatkowego, co ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, sprzedaż należy zaewidencjonować w pierwszym możliwym momencie po powstaniu obowiązku podatkowego. Dopuszczalne zatem jest zaewidencjonowanie otrzymanej płatności za pomocą kasy rejestrującej z chwilą otrzymania wyciągu bankowego, w przedmiotowej sprawie będzie to pierwszy dzień roboczy po wznowieniu pracy firmy.

Dlatego też trzeba stwierdzić, że w zakresie zapytania nr 1 osoba wnioskująca zaprezentowała prawidłowe stanowisko w sprawie.

Ad. 2

W temacie tyczącym się chwili zarejestrowania przez kasy fiskalne sprzedaży wysyłkowej, kiedy klient wybrał formę płatności za zamówiony towar „za pobraniem”, należy mieć na względzie, że obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej umożliwia również realizację prawa konsumenta w zakresie otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji, w tym strukturze ceny.

Odwołując się do zaprezentowanego opisu stanu faktycznego, na mocy aktualnych w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzi, że jak wskazano powyżej, rejestrowanie obrotu i kwot podatku należnego, z tytułu świadczenia przedmiotowych usług, przez kasy fiskalne winno się odbywać z chwilą powstania obowiązku podatkowego, czyli w dniu otrzymania zapłaty. Płatnik jest zobligowany tak zorganizować i prowadzić odpowiednie urządzenia ewidencyjne, aby nie doprowadzić do naruszenia obowiązku podatkowego. Wypada jednak zauważyć, że przepisy nie zabraniają ewidencjonowania sprzedaży przed powstaniem obowiązku podatkowego. Nie jest zatem nieprawidłowe, zaewidencjonowanie sprzedaży wcześniej, przed powstaniem obowiązku podatkowego, czyli w dniu wysyłki zakupionego towaru. Trzeba jednak mieć na uwadze to, aby ewidencjonowanie obrotu w terminie innym niż moment powstania obowiązku podatkowego nie prowadził do niezgodności prowadzonej ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych.

Osoba wnioskująca stwierdza, iż jeśli klient wybrał formę płatności za pobraniem za zamówiony towar, to taką sprzedaż powinien zewidencjonować na kasie rejestrującej w dniu wysyłki towaru. Jednocześnie jeżeli zapłata od firmy kurierskiej za zafiskalizowany towar przyjdzie w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła wysyłka towaru to Wnioskodawca uznaje ją za ostateczną do ewidencji VAT.

Mając wyżej podane na uwadze oraz na względzie konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towaru, co wprost wynika z powołanego powyżej art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, stanowisko Wnioskodawcy w stosunku do pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 3 i 4

Następną kwestią poruszoną we wniosku jest możliwość korekty obrotu zaewidencjonowanego w kasie rejestrującej, gdy Wnioskodawca nie otrzyma przelewu od firmy kurierskiej za sprzedany towar „za pobraniem” w danym miesiącu, w którym miała miejsce jej ewidencja na kasie rejestrującej oraz w sytuacji zwrotu towaru wraz z paragonem.

Wprawdzie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości skorygowania sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej (tak jak jest to w przypadku faktur VAT), jednakże brak regulacji prawnych w tym zakresie, nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty zaewidencjonowanego obrotu, jeżeli możliwe jest wykazanie, że rzeczywisty obrót był inny niż zaewidencjonowany w kasie rejestrującej.

Zakaz zmiany wydruków fiskalnych (np. raportów okresowych) jest jedynie warunkiem stosowania kas rejestrujących i nie może on zmieniać zasady wynikającej z art. 29 ust. 1 i 4 ustawy, bowiem obrotem jest kwota rzeczywiście należna, a nie kwota figurująca na raporcie fiskalnym.

Ponieważ kasa fiskalna nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu), to korekta taka powinna być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych. W takim wypadku należy prowadzić tzw. ewidencję korekt, z której musi dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu. Rejestracja taka nie ma określonego wzoru, ale wskazane jest, aby zawierała co najmniej dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a zapisy w niej widniejące pozwalały na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.

Mając na względzie brak szczegółowych uregulowań odnoszących się do sposobu korygowania obrotu rejestrowanego przez kasy fiskalne zauważyć trzeba, że można przyjąć do sporządzenia i rozliczenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług inną podstawę opodatkowania, niż wynika to z wydruku raportu fiskalnego. Jednak podstawą przysługującego uprawnienia do korekty sprzedaży i podatku należnego i podstawą prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7 jest rzeczywisty przebieg transakcji gospodarczej udokumentowany rzetelnymi dowodami i wynikający z zapisów zawartych w prowadzonych urządzeniach księgowych, z których dane za miesiąc rozliczeniowy obniżą łączną miesięczną wartość podatku należnego zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej.

Trzeba więc zaznaczyć, iż to na podatniku spoczywa obowiązek rzetelnego udokumentowania prowadzonych transakcji w urządzeniach księgowych. Biorąc pod uwagę zaistniały stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż w przypadku, gdy osoba wnioskująca nie otrzyma przelewu od firmy kurierskiej za sprzedany towar „za pobraniem” w danym miesiącu, w którym miała miejsce jej rejestracja przez kasy fiskalnej, osoba wnioskująca winna wykonać korekty sprzedaży i podatku należnego w miesiącu, w którym zaewidencjonował tą sprzedaż. Powyższe musi być udokumentowane w ewidencji korekt.

Taka sama sytuacja nastąpi, jeśli firma kurierska zwróci osobie wnioskującej nieodebrany przez klienta towar wraz z paragonem w następnym miesiącu, po miesiącu, w którym dokonano ewidencji tego towaru na kasie rejestrującej.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT wynika, że możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania m. in. o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów może nastąpić pod warunkiem, że zwroty towaru są prawnie dopuszczalne i zwroty te zostały udokumentowane. Obowiązkiem płatnika jest więc w rozumieniu tego przepisu odpowiednie udokumentowanie zwrotu wartości towaru w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zarówno odstąpienie od umowy sprzedaży i w konsekwencji dokonany przez nabywcę zwrot towaru, co do zasady są prawnie dopuszczalne i są przedmiotem regulacji prawa cywilnego. Przepisy ustawy o VAT nie wprowadzają na użytek postępowania podatkowego żadnych szczególnych regulacji w odniesieniu do trybu, zasad i dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.

Paragon fiskalny stanowi dla nabywcy dowód dokonania zakupu (z którym wiążą się m. in. uprawnienia rękojmi i gwarancji) natomiast dla sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku, np. zwrotu towaru. Zasadą jest więc dokonywanie korekty obrotu i podatku należnego przy jednoczesnym zwrocie (okazaniu) przez klienta paragonu fiskalnego. Warunkiem dokonania korekty obrotu i kwoty podatku należnego jest potwierdzenie rozliczenia tej sprzedaży przez podatnika. Potwierdzenie tej okoliczności jest oczywiste w przypadku okazania przez nabywcę oryginału paragonu.

Z wniosku wynika, iż firma kurierska zwraca Wnioskodawcy nieodebrany przez klienta towar wraz z paragonem w następnym miesiącu, po miesiącu w którym dokonano ewidencji tego towaru na kasie rejestrującej.

W związku z tym, iż zwrot nieodebranego przez klienta towaru wraz z paragonem następuje w miesiącu następnym po miesiącu w którym dokonano ewidencji tego towaru w kasie rejestrującej, Wnioskodawca winien dokonać korekty sprzedaży i podatku należnego w miesiącu, w którym dany zwrot miał miejsce. Przy czym z ewidencji korekt winna dokładnie wynikać przyczyna i kwota korekty sprzedaży i podatku należnego.

Zatem w stosunku do pytania nr 4 Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Mając na uwadze powyższe, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

kasy fiskalne

fiskalne

Ostatnio zmieniany wtorek, 21 maj 2013 11:15