Twoje centrum fiskalne - promocje tworzone z mysla o tobie
Jesteś tutaj:Poradnik fiskalny»4 mln kary z Urzędu Skarbowego?

4 mln kary z Urzędu Skarbowego?

Napisał  środa, 24 sierpień 2011 11:43

4 mln kary z Urzędu Skarbowego?

Sprzedawca w firmie sprzedał towar klientowi, transakcję  przeprowadził przez kasy fiskalne, jednak nie dał kupującemu paragonu fiskalnego. Czy za taki uczynek odpowiada przedsiębiorca i jaka kara mu za to grozi?
Wg przepisów ustawy o VAT dokładnie wynika, że w wypadku zrealizowania sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego płatnik VAT jest zobligowany dokumentować taką sprzedaż poprzez kasy fiskalne.

W zakresie rejestrowania  obrotu poprzez kasy fiskalne następnym zobowiązaniem płatnika VAT jest wydawanie paragonu fiskalnego kupującemu dokumentującego fakt dokonania sprzedaży. Takie zobowiązanie tyczy się każdej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej i nie jest uzależniony od innych przesłanek, np. żądania kupującego.
W omawianym stanie faktycznym płatnik poprawnie zarejestrował obrót poprzez kasy fiskalne. W następstwie nie nastąpiło zaniżenie zobowiązania podatkowego na gruncie ustawy o VAT. Płatnik nie ponosi dlatego odpowiedzialności wynikającej z ustawy podatkowej w tym zakresie. Następnym zobowiązaniem płatnika jest jednakże wydanie paragonu z kasy fiskalnej kupującemu. Właśnie tego zobowiązania płatnik, choć powinien, nie wykonał.
Wymienione postępowanie płatnika lub pracownika przedsiębiorcy wypełnia znamiona odpowiedzialności karnej skarbowej. W zgodzie z uregulowaniami kodeksu karnego skarbowego odpowiada sprawca, tj. konkretna osoba fizyczna, która naruszyła przepisy ustawy. W opisywanym wypadku odpowiedzialność ponosi pracownik podatnika. Przedsiębiorca odpowie tylko wtedy, kiedy wina jest po jego stronie, albo kiedy nie udokumentuje wiarygodnie, iż to pracownik nie wydał stosownego paragonu z kasy fiskalnej. W opisywanym stanie faktycznym sprawca jest narażony na karę grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych lub w przypadku mniejszej wagi grzywnę określoną jak dla wykroczenia skarbowego. W rzeczywistości przedsiębiorca może być ukarany grzywną w wysokości od 138,00 zł (najniższa grzywna dla wykroczenia skarbowego) do nawet 4 435 200,00 zł (maksymalna stawka dzienna za przestępstwo skarbowe przemnożona przez 240 stawek dziennych). W praktyce kara grzywny nakładana na podatników jest zbliżona do minimalnych wartości, choć oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, gdy kara nałożona przez organ kontroli skarbowej będzie znaczna.


Podstawa prawna
Art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Art. 62 i in. ustawy z 10 września 1999 r. ? Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).
( Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, autor artykułu: Joanna Patyk, doradca podatkowy, data artykułu: 22.08.2011)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie, kiedy powstała oryginalna publikacja w piśmie.

fiskalne

kasy

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maj 2012 09:39